Krakowscy nauczyciele wspierają osoby LGBT. Opublikowali emocjonalny apel

2020-09-18 9:50 Amadeusz Calik
Krakowscy nauczyciele wspierają osoby LGBT. Opublikowali emocjonalny apel
Autor: Daniel Szura

Grupa ponad czterdziestu krakowskich nauczycieli opublikowała w sieci wpis, w którym wyraźnie podkreślają swoje wsparcie dla osób LGBT. Jak zaznaczają, nie pozwolą na wyszydzanie, oczernianie, dehumanizowanie i zaszczuwanie jakiejkolwiek grupy społecznej.

- My, nauczyciele krakowskich szkół, poruszeni i oburzeni rozlewającą się po naszym kraju falą nienawiści wobec osób LGBT+, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów dyskryminacji, prześladowania, stygmatyzacji oraz przemocy słownej i fizycznej, jakiej w ostatnich tygodniach osoby LGBT+ doświadczają w coraz większym stopniu - napisano w emocjonalnym apelu.

Nauczyciele podkreślają, że atakowane osoby LGBT nie są dla nich anonimowe - spotykają je w codziennej pracy. Zdają sobie sprawę, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu.

- Jako osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wiemy również, jak trudne bywa szukanie swojej drogi życiowej, odkrywanie swojej tożsamości, poznawanie samego siebie. Nie możemy również nie dostrzegać, że to właśnie ludzie młodzi – to właśnie nasi uczniowie – najsilniej odczuwają negatywne skutki rozpętanej przeciw nim kampanii nienawiści - podkreślają krakowscy nauczyciele.

Zapewniają też, że wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele LGBT są zawsze u siebie i mogą liczyć na pomoc pedagogów, ich wsparcie i zrozumienie.

Pełną treść apelu publikujemy poniżej.

Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+

My, nauczyciele krakowskich szkół, poruszeni i oburzeni rozlewającą się po naszym kraju falą nienawiści wobec osób LGBT+, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów dyskryminacji, prześladowania, stygmatyzacji oraz przemocy słownej i fizycznej, jakiej w ostatnich tygodniach osoby LGBT+ doświadczają w coraz większym stopniu.

Jesteśmy nauczycielami różnych specjalności, wywodzimy się z różnych środowisk, mamy zróżnicowane przekonania polityczne i światopoglądy, wyznajemy rozmaite systemy wartości – łączy nas jednak niezgoda na publiczne szerzenie nienawiści i propagowanie przemocy. Pomni bolesnych doświadczeń historycznych naszego kraju nigdy nie pozwolimy na wyszydzanie, oczernianie, dehumanizowanie i zaszczuwanie jakiejkolwiek grupy społecznej.

Atakowane osoby LGBT+ nie są dla nas anonimowe. Spotykamy je w naszej codziennej pracy, jesteśmy ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, niekiedy powiernikami. Wiemy, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu. Jako osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wiemy również, jak trudne bywa szukanie swojej drogi życiowej, odkrywanie swojej tożsamości, poznawanie samego siebie. Nie możemy również nie dostrzegać, że to właśnie ludzie młodzi – to właśnie nasi uczniowie – najsilniej odczuwają negatywne skutki rozpętanej przeciw nim kampanii nienawiści.Pragniemy zapewnić wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli LGBT+, z którymi wspólnie tworzymy nasze szkoły, że w szkołach, w których pracujemy, są i zawsze będą u siebie. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie, naszą pomoc, nasze zrozumienie. Nie pozostaniemy obojętni wobec prześladowań i przemocy, na którą jesteście wystawiani. Nigdy nie będzie na nie naszej zgody. Nigdy nie zostawimy was samych.

Apelujemy do wszystkich nauczycieli, jak również do publicystów, wykładowców akademickich, artystów, polityków i osób duchownych o aktywne i wytrwałe promowanie postaw szacunku i otwartości, o przeciwstawianie się nienawiści i wykluczeniu, o piętnowanie przemocy jako rzeczy nieakceptowanej i niedopuszczalnej. Zwracamy się również do wszystkich ludzi nienależących do żadnej prześladowanej mniejszości o jednoznaczne i stanowcze wyrażanie swojego wsparcia wobec osób wykluczanych i dyskryminowanych. To od nas samych i od naszych codziennych postaw zależy, czy zdołamy obronić najważniejsze humanistyczne wartości, na których zbudowane zostało nasze społeczeństwo, czy też damy się ponieść coraz wyższej brunatnej fali.

Manifestacja LGBT w Poznaniu

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.