Matura 2021będzie łatwiejsza. Okrojony zakres materiału. Tego nie musisz się uczyć!

i

Autor: arc Matura 2021będzie łatwiejsza. Okrojony zakres materiału. Tego nie musisz się uczyć!

Matura 2021 będzie łatwiejsza. Okrojony zakres materiału. Co będzie na maturze 2021?

2021-04-20 15:23

Matura 2021 będzie łatwiejsza niż w ubiegłych latach. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o tym, że egzamin dojrzałości przeprowadzony zostanie wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak wcześniej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Co będzie na maturze 2021? Zmienione zostaną między innymi arkusze egzaminacyjne. Sprawdź jakie będą zmiany w zakresie materiału na maturze 2021.

Spis treści

 1. Co będzie na maturze 2021?
 2. Maruta 2021: Czego nie trzeba się uczyć?
 3. Matura 2021: Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
 4. Matura 2021 język polski jako przedmiot obowiązkowy. Co będzie na maturze?
 5. Matura 2021 matematyka jako przedmiot obowiązkowy. Co będzie na maturze?
 6. Matura 2021 język obcy jako przedmiot obowiązkowy. Co będzie na maturze?
 7. Matura 2021 przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe). Co będzie na maturze?
 8. Matura 2021. Jakie będą zmiany na egzaminach?

Matura 2021 zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie, którzy w 2021 roku przystąpią do matury niemal przez cały rok przygotowywali się do niej podczas zdalnej nauki. Ta wprowadzona została z powodu pandemii koronawirusa. W związku z tym wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym 2021 zostały zmienione, przez co matura 2021 będzie łatwiejsza. Co się zmieni? Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Tegorocznym maturzystom umożliwiono zmianę deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Są to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Co jeszcze zmieni się na maturze 2021?

Zobacz koniecznie: Matury 2021 harmonogram matur. Terminy matur 2021 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2021]

Co będzie na maturze 2021?

Matura 2021: Jaki jest materiału? Co będzie na maturze 2021?

Maruta 2021: Czego nie trzeba się uczyć?

Czego nie trzeba się uczyć na maturę 2021? Wymagania egzaminacyjne

Czego nie będzie na maturze 2021? Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że matura 2021 w tym roku będzie przeprowadzona wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Matura 2021: Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Matura 2021, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany zostanie tylko w części pisemnej.

- Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa - czytamy w komunikacie MEiN.

Do matury ustnej 2021 będą mogli przystąpić, podobnie jak w 2020 r., absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Sprawdź: Matura 2021 z matematyki łatwiejsza. Tego na pewno nie będzie na maturze CKE

Matura 2021 język polski jako przedmiot obowiązkowy. Co będzie na maturze?

Matura 2021 z języka polskiego. Czego nie będzie?

Matura 2021 z języka polskiego przeprowadzona będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
 • część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura 2021 matematyka jako przedmiot obowiązkowy. Co będzie na maturze?

Matura 2021 z matematyki. Czego nie będzie?

Matura 2021 z matematyki przeprowadzona będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Matura 2021 język obcy jako przedmiot obowiązkowy. Co będzie na maturze?

Matura 2021 z języka obcego. Czego nie będzie?

Matura 2021 z języka obcego przeprowadzona będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura 2021 przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe). Co będzie na maturze?

Matura 2021 z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Czego nie będzie?

Matura 2021 z przedmiotów na poziomie rozszerzonym przeprowadzona będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
Matura 2021: Próbny egzamin z matematyki. Jak poszło maturzystom w Bydgoszczy?

Matura 2021. Jakie będą zmiany na egzaminach?

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego 2021 przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają