Matura próbna

Wiersze Przerwy-Tetmajera i "Kroniki" B. Prusa na maturze próbnej CKE. Jakie tematy z polskiego? [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

2022-12-12 13:15

Matura próbna z polskiego przygotowana przez CKE rozpoczęła się 12 grudnia 2022. Wiemy już, jakie lektury znalazły się w arkuszu. Sporo zadań dotyczyło pracy z wierszami, uczniowie zmagali się także z tekstami źródłowymi dotyczącymi mitologii greckiej. A jakie były tematy na maturze próbnej z polskiego od CKE? Zobaczcie arkusz! Podpowiadamy też, gdzie można znaleźć odpowiedzi.

Matura próbna: polski. Co było? Jakie lektury?

Za nami matura próbna z polskiego przygotowana przez CKE. W poniedziałek, 12 grudnia 2022, maturzyści mogli spróbować swoich sił przed właściwą maturą 2023. Co było w arkuszu CKE z polskiego? Znajomością jakich lektur trzeba było się wykazać? Na maturze próbnej z polskiego od CKE maturzyści musieli m.in. rozwiązać zadania na podstawie tekstów źródłowych o mitologii greckiej. W kilku zadaniach trzeba było oprzeć się na podanych fragmentach wierszy, takich jak:

  • Mikołaj Sęp-Szarzyński, "Sonet IIII. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem",
  • fragmenty trzech wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

W arkuszu CKE pojawił się także fragmentu tekstu "Kroniki" Bolesława Prusa.

Próbna matura z polskiego: tematy

Na maturze z języka polskiego maturzyści najczęściej obawiają się tematów prac maturalnych. Nic dziwnego - za to zadanie można otrzymać bardzo dużo punktów, co często warunkuje zdanie matury. Jakie tematy były na maturze próbnej z polskiego przygotowanej przez CKE w grudniu 2022? Uczniowie musieli napisać pracę pisemną na jeden z dwóch tematów maturalnych:

  • Temat 1: Różne postawy ludzi wobec własnych błędów. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego; innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki; wybranych kontekstów.
  • Temat 2: Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście. W pracy odwołaj się do: • wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego; innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki; wybranych kontekstów.

Matura próbna: arkusze i odpowiedzi z polskiego

Arkusze z matury próbnej z CKE zamieszczamy w naszej galerii poniżej. Mamy też dobrą wiadomość dla wszystkich uczniów, którzy szukają odpowiedzi z matury próbnej z polskiego! - Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek (16 grudnia) – w piątek o godz. 17:00 - poinformowało CKE. Oznacza to, ze zarówno arkusze z matury próbnej 2023 CKE, jak i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.