Oliwia cudem uszła z życiem

Nikodem dusił i bił swoją dziewczynę! Teraz 18-latek wyjdzie na wolność?!

2022-12-09 16:36

Poręczenie majątkowe, dozór oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonych zamiast aresztu. Sąd Okręgowy w Olsztynie 2 grudnia 2022 r. wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Nikodema C., podejrzanego o próbę zabójstwa młodej dziewczyny. Jednak postanowienie w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocne. Oznacza to, że oskarżony zostanie zwolniony z aresztu tylko wtedy, jeśli sąd odwoławczy nie uwzględni zażalenia prokuratora na tę decyzję.

Nikodem dusił i bił swoją dziewczynę! Teraz 18-latek wyjdzie na wolność?!

Nikodem C. został oskarżony m.in. o próbę zabójstwa młodej dziewczyny. Do zdarzenia tego miało dojść 14 listopada 2021 r. na terenie jednej z posesji w Szczytnie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie 2 grudnia 2022 r. kontynuował proces Nikodema C. Podczas tej rozprawy obrońca mężczyzny wniósł o uchylenie tymczasowego aresztowania stosowanego wobec oskarżonego. Olsztyński sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o uchyleniu stosowanego wobec Nikodema C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, zastrzegając, że środek ten ulegnie uchyleniu pod warunkiem złożenia w terminie 7 dni poręczenia majątkowego w kwocie 150 tys. zł.

Czytaj także: Chorobliwa zazdrość pchnęła Nikodema do próby zabójstwa. "To cud, że Oliwia przeżyła"

Tym samym postanowieniem sąd zastosował wobec oskarżonego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakazu opuszczania kraju.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że w sprawie przesłuchano już wszystkich świadków zawnioskowanych aktem oskarżenia. Uzyskano też uzupełniającą opinię biegłego z medycyny sądowej. Ponadto, sąd uprzedził strony postępowania o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu (usiłowanie zabójstwa) na czyn z art. 157 par. 1 kodeksu karnego (spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu) w zbiegu z art. 160 par. 1 kodeksu karnego (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu).

W ocenie sądu, mając na uwadze m.in. opinię biegłego z medycyny sądowej, dalsze stosowanie wobec Nikodema C. tymczasowego aresztowania nie jest zasadne. Oskarżony przebywa w areszcie już od ponad roku. W tym czasie nie utrudniał postępowania. Zdaniem sądu, dalszy prawidłowy tok tego postępowania zagwarantują środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania nie jest prawomocne. Prokurator po ogłoszeniu tego postanowienia oświadczył, że sprzeciwia się zmianie środka zapobiegawczego. Oznacza to, że oskarżony zostanie zwolniony z aresztu tylko wtedy, jeśli Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uwzględni zażalenia prokuratora na decyzję olsztyńskiego sądu okręgowego.

Kolejna rozprawa w sprawie przeciwko Nikodemowi C. jest zaplanowana na 19 grudnia

Sonda
Masz zastrzeżenia do wyroku sądu?
Pobicie na Starym Mieście w Olsztynie. Policja szuka sprawcy
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany