Szkolenia antyterrorostyczne obejmą całą Polskę

i

Autor: Piqsels

Szkolenia antyterrorystyczne na Opolszczyźnie? ABW ruszyło z akcją społeczną

2019-12-18 11:05

Oficjalne strony Urzędów Miejskich z Opolszczyzny zaczęły nagłaśniać akcję społeczną ABW. Kampania 4U ma zwiększyć świadomość społeczną w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia terrorystyczne.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała akcję społeczną "4U", która jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Przewodnią myślą Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW jest podniesienie świadomości obywateli, a tym samym, ogólnego bezpieczeństwa.

Na oficjalnej stronie 4U, organizatorzy podkreślają, że każdy może być świadkiem opisywanych zdarzeń, w kraju, czy za jego granicą.

Rady? Proste. I cztery: Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij Atak!

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, prezentujących procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!.

Każdy z etapów jest opublikowany m.in. w serwisie YouTube.

Przedstawiamy pojedyncze animacje komputerowe dot. każdego z wspomnianych etapów.

Oficjalna strona podaje, że kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.