Mieszkance Płocka grozi deportacja?! Wojewoda mazowiecki odpowiada na rewelacje "UWAGI"

2019-11-12 14:13 Michał Michalak
Mieszkance Płocka grozi deportacja?! Wojewoda mazowiecki odpowiada na rewelacje Uwagi
Autor: Pixabay.com

W programie wyemitowanym na antenie TVN 31 października pojawiły się zarzuty dotyczące opieszałości pracowników Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie. Jedna z bohaterek odcinka, która mieszka w Płocku, oskarżała urzędników m.in. o zgubienie dostarczonych przez nią dokumentów. Miało to doprowadzić do nieprzedłużenia jej zezwolenia na pobyt czasowy, co może teraz skutkować deportacją.

Kobietą z materiału jest Łotyszka Jelena Stana, która mieszka w Polsce od 14. roku życia. W Płocku urodziły się jej dzieci, gdzie nadal chodzą do szkoły. Jak powiedziała w "UWADZE" sama zainteresowana, odmowa przyznania jej Karty Czasowego Pobytu spowodowała także wstrzymanie wypłat z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kobieta twierdzi, że jej problemy rozpoczęły się od rozwodu z mężem, który jest Polakiem. Dodaje, że winę za jej sytuację ponoszą pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, którzy mieli rzekomo zgubić część dokumentów stanowiących akta sprawy. To m.in. z tego powodu miało dojść do nieprzedłużenia jej zezwolenia na pobyt czasowy.

Jak informuje zespół prasowy wojewody mazowieckiego, w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające dotyczące sytuacji kobiety. Wynika z niego, że decyzja wojewody została wydana na podstawie złożonych przez cudzoziemkę dokumentów stanowiących akta sprawy oraz że dokumenty nie zostały zagubione. Sprawa Łotyszki z Płocka trafiła już przed organ II instancji, którym jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców.

W komunikacie zespołu prasowego czytamy ponadto, że wojewoda mazowiecki wydaje decyzje na podstawie obowiązującego prawa i w jego granicach, a pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie biorą udział w cyklicznych szkoleniach zaplanowanych jako działania projektów „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych" i „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu".