Edukacja seksualna w poznańskich szkołach! Dla wszystkich czy tylko dla chętnych?

2019-09-09 16:20 Maciej Melcer
Edukacja seksualna w poznańskich szkołach!
Autor: pixabay.com - zdjęcie poglądowe

Już niedługo w poznańskich szkołach dzieci i młodzież będą mogły uczęszczać na lekcje z edukacji seksualnej. Na jakich zasadach i kiedy to nastąpi?

Do prowadzenia lekcji muszą się również znaleźć nauczyciele, których najprawdopodobniej czekają studia podyplomowe na jednej z poznańskich uczelni. - W tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów z kadrą profesorską. Nauczyciele będą musieli ukończyć studia podyplomowe lub kurs. W takiej formie zostaną oni dokształceni z zakresu szeroko rozumianej wiedzy seksuologicznej - mówi Przemysław Foligowski dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Nauczyciele mają uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez Uniwersytety Medyczny i im. Adama Mickiewicza. Prawdopodobnie będzie w to włączona również Okręgowa Izba Lekarska. - Zależy nam na tym, aby wiedzę przekazywali teoretycy. Jeżeli będzie w to włączona również Okręgowa Izba Lekarska to także praktycy. Chodzi o osoby, które w sposób naukowy zajmują się seksualnością człowieka, w wymiarze medycznym i psychologicznym - dodaje Foligowski.

Dodajmy, że edukacja seksualna znajdzie się na liście zajęć dodatkowych prawdopodobnie w przyszłym roku szkolnym. Na lekcje będą uczestniczyć tylko chętne osoby.