Liczba mieszkańców Poznania systematycznie spada.

i

Autor: Zenon Kubiak/ESKA INFO Poznań Liczba mieszkańców Poznania systematycznie spada.

Ile ludzi mieszka w Poznaniu? Najnowsze dane pokazują, że coraz mniej

2016-11-04 17:52

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Poznaniu cały czas ubywa mieszkańców. W ciągu pół roku ludność stolicy Wielkopolski zmniejszyła się o kolejne 700 osób.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane obejmujące stan i strukturę demograficzną Poznania w I półroczu 2016 r. Wynika z nich, że na koniec czerwca 2016 r. Poznań zamieszkiwało 541,6 tys. osób, czyli o 700 mniej niż w grudniu 2015 r. Dane obejmują wszystkie osoby mieszkające na terenie Poznania, a nie tyle te, które są tu zameldowanych – tych jest już poniżej pół miliona.

Z 541,6 tys. poznaniaków aż 330,2 tys. stanowią osoby w wieku produkcyjnym, z czego 2/3 należy do grupy mobilnej (18-44 lata). Liczebność osób w wieku poprodukcyjnym (124,9 tys.) znacznie przewyższa wielkość grupy przedprodukcyjnej (86,5 tys.). Na 1000 osób w wieku zdolności do pracy przypada 640 mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym.

Poważnym problemem, który będzie narastał w kolejnych latach, jest starzenie się poznaniaków. Wskaźnik starości demograficznej, określający udział osób w wieku 65 lat i powyżej, wynosi w Poznaniu 18,8 proc. i powoli zrównuje się ze wskaźnikiem udziału edukacyjnych grup wiekowych (19,1 proc.).

Spadki liczby mieszkańców odnotowuje także większość pozostałych polskich miast, ponieważ wszędzie występuje to samo zjawisko - coraz więcej osób woli zamieszkać w którejś z mniejszych miejscowości, gdzie domy i mieszkania są zdecydowanie tańsze.

Podobnie jest w Poznaniu, gdzie ubywa mieszkańców, a jednocześnie rozrastają się podpoznańskie gminy. W całej aglomeracji poznańskiej obejmującej Poznań oraz 17 pozostałych gmin powiatu poznańskiego liczba mieszkańców wzrasta. Obecnie mieszka w niej 911,5 tys. osób, czyli o 3,5 tys. więcej niż w grudniu 2015 r.

Czytaj też: Gdzie w Poznaniu sprzedają oryginalne rogale świętomarcińskie? Zobacz listę cukierni

Nasi Partnerzy polecają