Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

i

Autor: materiały prasowe Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

2023-03-23 6:01 Materiał sponsorowany

Utrata pracy to częsta i zrozumiała obawa wielu Polaków – nikt z nas wszak nie lubi tracić poczucia stabilności. Dlatego ważnym jest nie tylko samo zdobycie zatrudnienia, ale również zrozumienie, w jaki sposób można je stracić i co za tym idzie – jak się przed tym bronić. Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

Jakie rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę wyróżniamy? Czym będzie różnić się wypowiedzenie umowy w przypadku umów cywilnoprawnych? W jakich sytuacjach nie można wypowiedzieć umowy o pracę? Gdzie najlepiej szukać nowego zatrudnienia, gdy dotychczasowy pracodawca zawiedzie nas wypowiedzeniem? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę – rodzaje

Wypowiedzenie umowy o pracę wbrew pozorom nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Istnieje kilka metod rozwiązania stosunku pracy. We wszystkich przypadkach, zarówno pracodawca jak i pracownik, może złożyć wypowiedzenie osobiście, lub poprzez pełnomocnictwo wskazanej strony. Jakie rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę wyróżniamy?

Zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik w dowolnym momencie, zarówno wówczas, gdy w grę wchodzi umowa na czas określony (w tym umowa na okres próbny), jak i umowa o pracę na czas nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać o tym, że obie strony obowiązane są do zachowania stosownego okresu wypowiedzenia, zgodnie z Kodeksem Pracy uzależnionego od stażu pracy osoby zatrudnionej. Wynosi on odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wyżej podane terminy wyglądają nieco inaczej w przypadku umów na okres próbny, z uwagi na ich konstrukcję, w myśl której sam okres próbny może trwać niewiele. W takim przypadku będzie to:

  • 3 dni robocze, jeżeli umowę zawarto na okres krótszy niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli umowę zawarto na 3 miesiące.

Strony mogą określić inne terminy wypowiedzenia, o ile te nie są niższe, niż okres przewidziany w Kodeksie Pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę może również zostać pominięty, jeżeli umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

i

Autor: materiały prasowe Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie dyscyplinarne

Wyjątkowy rodzaj wypowiedzenia umowy o pracę stanowi zwolnienie dyscyplinarne. Można je otrzymać za rażące niedostosowywanie się do regulaminu zakładu pracy – wszelkiego typu działanie na szkodę pracodawcy, obyczajność niezgodną z ogólnie przyjętymi normami, przychodzenie do pracy pod wpływem środków odurzających i temu podobne zachowania. Doliczyć do tego można sytuacje, w których pracownik traci prawo do wykonywania danego zawodu, bądź zostaje skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

Zwolnienie dyscyplinarne działa ze skutkiem natychmiastowym, jednak jeżeli czujemy się pokrzywdzeni decyzją przełożonego, to możemy próbować dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Warto mieć na uwadze, że natychmiastowa utrata zatrudnienia nie jest jedyną konsekwencją zwolnienia dyscyplinarnego. Informacja na ten temat pojawi się w naszym świadectwie pracy, co może utrudnić nam zdobycie nowej posady w przyszłości. Co więcej, osoba zwolniona dyscyplinarnie traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 180 dni.

Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

i

Autor: materiały prasowe Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

Umowa zlecenie a wypowiedzenie

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę na wyżej opisywanych warunkach nie dotyczy umów cywilnoprawnych. Bez względu na to, jakie zapisy znajdują się na ten temat w umowie cywilnoprawnej, (umowa zlecenie czy umowa o dzieło), zarówno pracodawca jak i pracownik może zerwać umowę w trybie natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Tym bardziej należy podkreślić fakt, że zatrudnienie pracownika na podstawie innej umowy aniżeli umowa o pracę jest nielegalne (jeżeli zachodzi rzeczywisty stosunek pracy) – przedsiębiorca dopuszczający się takiego czynu naraża się na poważne sankcje karno-skarbowe.

Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

i

Autor: materiały prasowe Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

Kiedy można (a kiedy nie można) wypowiedzieć umowy o pracę?

Powyżej wyszczególniliśmy podstawowe zasady, podług których nastąpić może wypowiedzenie umowy o pracę – wskazaliśmy również odpowiednie okoliczności i terminy. Istnieją jednak pewne sytuacje szczególne, które mogą całkowicie uniemożliwić wypowiedzenie umowy o pracę,

Pierwszą z nich jest sytuacja, w której osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę zostało nie więcej niż cztery lata do emerytury, a zawarta z nim umowa pozwala mu na pracę do tego czasu – najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy w grę wchodzi umowa o pracę na czas nieokreślony.

Drugą z sytuacji, w której wypowiedzenie umowy o pracę jest niemożliwe, będzie sytuacja, w której pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, lub jego nieobecność jest z innych względów usprawiedliwiona. Przykład stanowić może zwolnienie lekarskie czy urlop macierzyński.

Wyjątek nawet od powyższych reguł stanowi zwolnienie dyscyplinarne, które w sytuacji gdy zachodzą ku niemu odpowiednie przesłanki, może mieć miejsce zawsze.

Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

i

Autor: materiały prasowe Wypowiedzenie umowy o pracę – kiedy można to zrobić?

Najlepsze metody na znalezienie pracy

Jeżeli otrzymałeś właśnie wypowiedzenie, lub zastanawiasz się nad jego złożeniem z uwagi na niesatysfakcjonujące warunki pracy, z całą pewnością przyjdzie Ci w niedalekiej przyszłości szukać nowego zatrudnienia. Możesz w tym celu osobiście udać się do upatrzonego wcześniej zakładu pracy, lub spróbować swoich sił w powiatowym urzędzie pracy czy agencji pośrednictwa zatrudnienia.

Nie da się jednak ukryć, że zdecydowanie najlepszą metodą na znalezienie stabilnego zatrudnienia, będzie skorzystanie z asysty rozmaitych portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork. Pracodawcy najchętniej zamieszczają swoje oferty w tego rodzaju serwisach, mając świadomość, że w żaden inny sposób nie będą w stanie tak wyraźnie przyspieszyć procesu rekrutacji. Kandydaci z kolei mogą bez trudu znaleźć odpowiednie zatrudnienie, przebierając w dziesiątkach ofert odpowiadających ich wymaganiom.

Artykuł Sponsorowany