QUIZ. Lektury szkolne. Jeśli czytałeś same streszczenia, to może być za mało...

2020-11-29 6:00 pmar
Książki biblioteka
Autor: Lubos Houska - Pixabay Iławska biblioteka znów otwarta ale w ograniczonym wymiarze

Byliście pilnymi uczniami i zgodnie z poleceniem nauczyciela języka polskiego rzetelnie czytałeś/łaś wszystkie lektury? Jeśli tak, to masz szansę osiągnąć dobry wynik w naszym niedzielnym quizie. Gorzej, jeśli posiłkowałeś się głównie streszczeniami... W takiej sytuacji o komplecie możecie raczej zapomnieć...

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze