Sytuacja na granicach. Ile czeka się w Korczowej i Barwinku?

i

Autor: BO

Kolejki na granicach. Ile czeka się w Korczowej i Barwinku?

2020-03-18 11:58

Polska zamknęła granice w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. Na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją na 10 dni zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Na Podkarpaciu działają przejścia graniczne w Korczowej na przejściu polsko-ukraińskim i w Barwinku na przejściu polsko-słowackim. Jak długo trzeba czekać na odprawę w tych miejscach?

Przejście graniczne Korczowa. Jak wygląda sytuacja?


Działa tylko jedno przejście na granicy polsko-ukraińskiej: Korczowa. Ruch samochodów odbywa się na bieżąco, jednak kierowcy ciężarówek czekają po około 30 godzin.

- Ciężarówki stoją na wszystkich przejściach, czekają na wjazd i wyjazd po około 30 godzin. Za to samochody osobowe i autobusy odprawiane są na bieżąco, ruch odbywa się płynnie. - mówi mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Barwinek. Jak wygląda sytuacja na granicy ze Słowacją?

Na przejściu w Barwinku jest o wiele spokojniej. Czas oczekiwania wynosi około 2 godziny. Na granicy wprowadzono tymczasowe kontrole graniczne. Tuż za przejściem działa punkt kontroli sanitarnej.

Straż graniczna: nie ma nadzwyczajnych zdarzeń

Jak informuje nas mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nie odnotowano do tej pory nadzwyczajnych zdarzeń na powyższych przejściach.

- Sprawdzamy też na bieżąco sytuację na tzw. "zielonej granicy". - zapewnia rzeczniczka.

Kto może wjechać do Polski?

  • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Korki na granicy z Niemcami