Podkarpackie. Policja codziennie prowadzi kontrolę w sklepach. Chodzi juz nie tylko o maseczki

2020-08-06 10:10 Beata Olejarka
POLICJA
Autor: Materiały policyjne

Policjanci z kolbuszowskiej jednostki, wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzikowcu, kontrolowali wczoraj punkty sprzedaży alkoholu znajdujące się na terenie gminy Dzikowiec. Łącznie sprawdzono dziesięć placówek.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Mirosław Brudz i dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Wojda wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Dzikowcu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzikowcu przeprowadzili wczoraj kontrole punktów sprzedaży alkoholu, znajdujących się na terenie tej gminy. Kontroli poddano łącznie dziewięć placówek handlowych i jedną gastronomiczną m.in. w Lipnicy, Mechowcu, Płazówce i Dzikowcu

POLICJA
Autor: Materiały policyjne

W trakcie kontroli sprawdzano zgodność sprzedawanego alkoholu z przyznaną koncesją, a także przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także Ustawy z dnia 9 listopada 1995r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W trakcie kontroli funkcjonariusze zwracali również uwagę na przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust przez osoby znajdujące się w sklepach.

POLICJA
Autor: Materiały policyjne

-W efekcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości- informuje kolbuszowska Policja

Masz podobny temat?

Napisz do autora tekstu:

podkarpcie@se.pl

Uwaga utrudnienia! Ruszył remont na ul. Lisa-Kuli w Rzeszowie

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.