TYLE zarabia się w Rzeszowie i na Podkarpaciu w czasach koronawirusa. Liczby zaskakują?

2020-08-03 8:30 AP
TYLE zarabia się w Rzeszowie i na Podkarpaciu w czasach koronawirusa. Liczby zaskakują?
Autor: BNN_NEWS / Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Urząd Statystyczny w Rzeszowie poinformował o zarobkach w Rzeszowie, jak i w całym województwie podkarpackim w czerwcu 2020. Przedstawiono również komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2020 roku. Czy koronawirus dużo zmienił? Zobaczcie szczegóły.

Pomimo pandemii koronawirusa w czerwcu 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (czyli zawierające podatek i składki ZUS) zwiększyło się.  Jednak tempo tego wzrostu było o wiele niższe od tego w 2019 roku, trzeba też pamiętać o tym, że w I kwartale 2020r., w porównaniu z I kwartałem 2019 roku, wystąpił wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,6%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w czerwcu 2020 na Podkarpaciu wynosiło 4202,90 zł i było o 0,9% wyższe niż w czerwcu 2019 roku. W porównaniu z majem 2020 płace były wyższe o 0,4%. W Rzeszowie to kwota 5014,07 zł brutto. Średnie zarobki w kraju są wyższe, niż na Podkarpaciu - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5286,00 zł. W porównaniu z czerwcem ub. roku, wzrost płac odnotowano w większości badanych branż. Wzrost wynagrodzeń wystąpił m.in w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,2%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,0 %), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,2%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,6% ) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 3,9%). Natomiast znaczący spadek płac wystąpił w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 14,5%).

Stopa bezrobocia w woj. podkarpackim wynosi 9,0% i jest wyższa o 0,1 p.proc. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i o 1,1 p.proc. wyższa w odniesieniu do czerwca 2019 roku. W rankingu województw, pod względem wysokości stopy bezrobocia, województwo podkarpackie uplasowało się na piętnastym miejscu (najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim – 3,7%, a najwyższą w warmińsko-mazurskim – 10,3%). Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2020 r. na Podkarpaciu jest w powiecie niżańskim (16,5%), a najniższy jej poziom odnotowano w Krośnie (3,1%). W Rzeszowie wynosi 5,6 %.

W stosunku do czerwca 2019 r., największy spadek zatrudnienia odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,2 %). Zatrudnienie zmniejszyło się również w:

  • administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,7%),
  • przetwórstwie przemysłowym (o 8,5%),
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,0%),
  • obsłudze rynku nieruchomości (o 3,0%)
  • oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,2%).

Są też branże, w których Urząd Statystyczny odnotował wzrost zatrudnienia - m.in.

  • w transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,3%),
  • budownictwie (o 4,1%) oraz w dostawie wody;
  • gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,2%).

Zobacz też: UWAGA na OSZUSTÓW. Dzwonią i mówią, że są z rzeszowskiego MPWiK!

Tłumy na tatrzańskich szlakach

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.