Uniwersytet Rzeszowski dostanie 11 milionów na rozwój dostępności uczelni dla niepełnosprawnych

2019-12-05 12:57 SIR
Uniwersytet Rzeszowski dostanie 11 milionów na rozwój dostępności uczelni dla niepełnosprawnych
Autor: Pixabay

Wiemy, jakie udogodnienia już wkrótce się pojawią. UR to jedna z 8 uczelni w kraju, które otrzymają na ten cel tak duże pieniądze.

Uniwersytet Rzeszowski będzie jeszcze bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Uczelnia otrzymała blisko 11 milionów złotych dofinansowania na ten cel w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Uczelnia dostępna". Za tę kwotę będą przeprowadzane szkolenia dla studentów i wykładowców, powstaną nowoczesne windy i nie tylko:


W projekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego zaplanowano między innymi poprawę dostępności infrastrukturalnej - windy, oznaczenia tyflograficzne, beacony, wspomagające przemieszczanie się w budynkach uczelni, dostosowanie serwisów internetowych do obowiązujących standardów WCAG 2.1 AA, stworzenie wirtualnego asystenta studenta w Biurze Karier, szkolenia dla pracowników i studentów zwiększające świadomość problemów osób niepełnosprawnych, spotkania eksperckie czy budowę platformy e-learnigowej, mającej stanowić bazę wiedzy dla nauczycieli akademickich w jaki sposób pracować z osobą, z daną niepełnosprawnością - mówi Maciej Ulita, rzecznik UR.


Tak wysokie dofinansowanie udało się uzyskać 8 uczelniom w kraju.

Na co UR wyda 11 milionów? Mówi Maciej Ulita, rzecznik uczelni: