Kupiłeś TEN produkt! Uważaj! Może być NIEBEZPIECZNY dla zdrowia!

2020-01-28 18:18 gk
Supermarket
Autor: Marco_Pomella / CC0 / pixabay.com

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem produktu spożywczego wyprodukowanego na Śląsku, w którym stwierdzono obecność substancji groźnej dla zdrowia. Sprawdź o jaki produkt i jaką serię chodzi.

Ostrzeżenie GIS dotyczy "Zarodków Pszennych Prażonych", wyprodukowanych przez firmę KUBARA Sp. z o.o. z Częstochowy, o numerze partii 10.02.2020 i dacie minimalnej trwałości 10.02.2020. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu (0,340 mg/kg ± 0,019 mg/kg) w próbce produktu.

Zarodki Pszenne Prażone
Autor: GIS Zarodki Pszenne Prażone

Firma KUBARA Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o wykrytej niezgodności poinformowała swoich klientów o zaistniałej sytuacji i konieczności zablokowania kwestionowanego produktu. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że produkt oznaczony datą minimalnej trwałości 10.02.2020 został wycofany z obrotu. Część partii została jednak sprzedana konsumentom. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Produkt „Zarodki Pszenne Prażone” oznaczony datą minimalnej trwałości 10.02.2020 wskazany w komunikacie nie powinien być spożywany.