Ksiądz z Częstochowy był dyrektorem domu dziecka. Sąd uznał go za pedofila

2019-10-11 4:00 BM, PMar

Gdy ksiądz Mirosław L., dyrektor Domu Dziecka im. św. Dominika Savio został zatrzymany, mieszkańcy Częstochowy (woj. śląskie) byli w szoku. Jak się okazało, oskarżono go o molestowanie swoich podopiecznych. Zgromadzone w sprawie dowody przekonały sąd o jego winie i duchowny został właśnie skazany!

O tym, że dyrektor ośrodka może popełniać tak haniebne czyny, zawiadomił prokuraturę miejski ośrodek pomocy społecznej we wrześniu 2016 roku. Po przesłuchaniach zatrzymano go i przedstawiono zarzuty, m.in. doprowadzenia małoletnich do wykonania i poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej.

- Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego za winnego części z 11 czynów, których się dopuścił wobec 5 wychowanków domu dziecka w wieku od 14 do 17 lat w latach 2014-16 – mówił rzecznik sądu, Dominik Bogacz.

Sąd skazał księdza na 5 lat więzienia oraz dał mu dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z edukacją i opieką nad małoletnimi. Wymierzono mu też karę grzywny w wysokości 1000 zł i zobowiązano do wypłaty pokrzywdzonym zadośćuczynień w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Będzie się także musiał poddać leczeniu. Wyrok nie jest jednak prawomocny.