Po blisko 25 letniej przerwie insygnia rektorskie, po raz drugi w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach trafią w ręce kobiety

2020-06-30 13:40 Dariusz Brombosz
Nowy rektor
Autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kolegium elektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w głosowaniu elektronicznym wybrało rektora na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak urząd rektora obejmie z dniem 1 września br. Zastąpi na stanowisku dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który zarządzał UE Katowice przez jedną kadencję i nie ubiegał się o reelekcję.

- „Sprawowanie funkcji rektora uczelni wyższej to wielki zaszczyt, ale równocześnie ogromna odpowiedzialność. Decyzję o kandydowaniu na stanowisko rektora podjęłam z pełnym przekonaniem i świadomością konieczności realizacji nowych zadań, przed jakimi staje nasz uniwersytet oraz całe środowisko naukowe” - mówi rektor elekt.

W realizacji tych zadań nowej Pani Rektor z pewnością pomoże ponad 35-letnia praca na uczelni, w czasie której pełniła wiele funkcji, m.in. kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej (od 2006 roku), prodziekana ds. nauki (2008-2016), a później dziekana Wydziału Ekonomii (2016-2019) czy przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (2019‑2020), jak również staże odbyte w różnych ośrodkach zagranicznych w Szwajcarii, Niemczech czy Australii. - „Zebrane doświadczenia wykorzystam w dążeniu do tego, aby nasza uczelnia stała się prężnym i nowoczesnym ośrodkiem akademickim, respektującym równocześnie tradycje akademickie” - dodaje prof. Olszak.

W czasie kadencji prof. Olszak planuje m.in. zbudować silne zespoły realizujące innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnić dydaktykę, rozwinąć partnerstwo z biznesem, administracją publiczną i szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, jak również usprawnić funkcjonowanie uczelni w obszarze organizacji administracyjnej. Ma zamiar postawić także na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Uczelnia według wizji rektor elekt ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, opierającym się na szacunku, autentycznym dialogu ze społecznością akademicką, z pełnym poszanowaniem dla wolności akademickiej.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1993 roku, doktora habilitowanego w 2001 roku, a nominację profesorską z rąk prezydenta RP otrzymała w 2010 roku. Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland, New Zeland; London University; Vienna University; ESC of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Prof. Olszak jest znanym naukowcem w kraju, a także w środowisku międzynarodowym. Jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań: 1884, h-index: 19, i10-index: 39). Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

A po Krakowie biegają konie

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.