Przy placu Dworcowym w Zabrzu uruchomiony został tymczasowy dworzec autobusowy!

2022-01-24 14:55
Zabrze. Od 22 stycznia przy placu Dworcowym ruszył tymczasowy dworzec autobusowy
Autor: mat.prasowe

W kwietniu 2023 roku gotowe powinno być centrum przesiadkowe, które wybudowane zostanie przy ul. Goethego w Zabrzu. Koszt inwestycji to prawie 55 mln zł. Przy placu Dworcowym uruchomiony został właśnie tymczasowy dworzec autobusowy, który zastąpił popularną „Belkę”. Funkcjonuje między pocztą a dworcem PKP, czyli na obecnym obszarze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Już w sobotę Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił połączenia na „małą strefę ekonomiczną“ w Grzybowicach i Specjalną Strefę Ekonomiczną w Mikulczycach. To dobra informacja m.in. dla tych, którzy na co dzień pracują w zabrzańskich strefach ekonomicznych. ZTM rozszerza ofertę i zmienia trasy linii 15, 111 i 617. Do „małej strefy ekonomicznej” w Grzybowicach docierać będą linie 15 i 617. Ich trasy obejmą dodatkową obsługę przystanków Grzybowice Hallera nż, Grzybowice Handlowa Zachód i Grzybowice Handlowa Wschód.

Lepsza komunikacja miejska!

Nowe połączenia pojawią się także w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mikulczycach. Pasażerowie, którzy codziennie dojeżdżają tam do pracy będą mogli korzystać z linii 111 i nowych, dwukierunkowych przystanków. Ta poprawa oferty komunikacji miejskiej to efekt współpracy ZTM z Miastem Zabrze. Uruchomione do stref ekonomicznych połączenia to element kompleksowego podejścia do poprawy komunikacji miejskiej. Dobrze łączy się to ze specjalną ofertą skierowaną do pracodawców. Zainteresowanym ZTM proponuje m.in. upusty na przejazdy nawet do 10 proc.

Zabrze. Od 22 stycznia przy placu Dworcowym ruszył tymczasowy dworzec autobusowy
Autor: mat.prasowe

Jakie zmiany czekają mieszkańców?

Od 22 stycznia w rejonie placu Dworcowego wprowadzone zostało ograniczenie ruchu, które obowiązywało będzie do 14 maja 2023 roku. Ograniczenie nie będzie dotyczyło:

 • samochodów zaopatrzenia,
 • z województwa śląskiego (od 6.00 do 16.00)
 • spoza województwa śląskiego (od 6.00 do 20.00)
 • samochodów osobowych właścicieli placówek (na 15 minut przed zamknięciem placówki),
 • pojazdów klientów zgłaszających się po odbiór sprzętu wielogabarytowego (meble, AGD, RTV – na podstawie dowodu zakupu),
 • pojazdów mieszkańców zamieszkałych w strefie oraz użytkowników lokali,
 • pojazdów “Taxi” (na czas dowozu i odbioru pasażerów),
 • oznakowanych pojazdów uprzywilejowanych, rowerów.

Pojazdy zaopatrzenia i właścicieli placówek na czas postoju muszą być oznaczone tabliczką (format A4) z nazwą zaopatrywanego punktu.

Dla mieszkańców Zabrza!

Umowa na budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie: ul. J. Goethego, placu Dworcowego oraz ul. 3 Maja w Zabrzu podpisana została w zabrzańskim magistracie 14 grudnia ub. r.

– Dzięki realizacji inwestycji poprawimy jakość komunikacji oraz przesiadania się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Inwestycja będzie służyła mieszkańcom Zabrza oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W ramach umowy przewidziano:

 • budowę obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układu komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem;
 • przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
 • przebudowę instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych;
 • przebudowę drogi, dojazdów, chodników, placów manewrowych;
 • budowę obiektów małej architektury, stojaków ma rowery, ławek, koszy;
 • budowę infrastruktury związanej z elektromobilnością;
 • budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
 • wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego;
 • wykonanie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów.

Wartość umowy to ponad 54 721 797 zł brutto. Zrealizowana powinna zostać do 30 kwietnia 2023 r.

Zabrze. Od 22 stycznia przy placu Dworcowym ruszył tymczasowy dworzec autobusowy
Autor: mat.prasowe
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE