Wielkanoc 2022. Czy świadkowie Jehowy obchodzą Wielkanoc?

i

Autor: Pixabay Wielkanoc 2022. Czy świadkowie Jehowy obchodzą Wielkanoc?

Zwyczaje i święta

Wielkanoc 2023. Czy świadkowie Jehowy obchodzą Wielkanoc?

2023-03-23 20:00

Wielkanoc świadków Jehowy – czy istnieje takie święto? Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Świadkowie Jehowy obchodząc Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa,14 dnia żydowskiego miesiąca nisan. W 2023 roku ten dzień wypada we wtorek, 4. kwietnia. Jak wygląda to święto i dlaczego świadkowie Jehowy nie obchodzą Wielkanocy?

Katolicka Wielkanoc 2023 wypada 9 kwietnia, prawosławna tydzień później, jednak nie wszystkie chrześcijańskie religie obchodzą to święto. Świadkowie Jehowy podobnie, jak Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, Odrodzony Kościół Boży nie uznają Wielkanocy. Według świadków Jehowy wielkanocne zwyczaje wywodzą się z pogańskich obrzędów płodności dlatego chrześcijanie nie powinni tych świąt obchodzić. Ale przede wszystkim wyznawcy tej religii twierdzą, że Jezus nakazał swoim naśladowcom obchodzenie tylko jednego święta – rocznicy Wieczerzy Pańskiej, potocznie nazywanej Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, która w 2023 wypada we wtorek, 4 kwietnia. Co to za święto?

Świadkowie Jehowy obchodzą pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, to doroczne święto obchodzone przez świadków Jehowy oraz Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Wyznawcy tej religii czynią to, stosując się do słów Jezusa Chrystusa, który podczas ostatniej wieczerzy z polecił im wspominanie jego śmierci: „Czyńcie to na moją pamiątkę". Podczas Pamiątki świadkowie Jehowy gromadzą się Sali Królestwa, wygłaszany jest okolicznościowy wykład biblijny, przybliżający ostatnią wieczerzę i znaczenie śmierci Jezusa. Tak, jak wszystkie zebrania świadków Jehowy, spotkanie zaczyna i kończy się modlitwą. W trakcie uroczystości namaszczeni uczestnicy spożywają symbole Pamiątki - przaśny chleb oraz czerwone wino. Pozostali, mający nadzieję na życie wieczne na ziemi jedynie przekazują je z rąk do rąk.

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa – symbole

Symbolem święta Pamiątki są chleb i wino, które symbolizują ciało i krew Jezusa. Świadkowie Jehowy używają wyłącznie przaśnego chleba (bez zakwasu i innych dodatków) oraz zwykłego czerwonego wina (niedosładzanego, niealkoholizowanego i nieprzyprawianego). Symbole te spożywa jedynie niewielka część uczestników spotkania.

Przelana krew Jezusa umożliwiła ustanowienie „nowego przymierza”, które zastąpiło przymierze pomiędzy Jehową Bogiem a starożytnym narodem izraelskim (Hebrajczyków 8:10-13). W trakcie Pamiątki chleb i wino są spożywane przez osoby objęte tym nowym przymierzem. Do grupy tej nie należą wszyscy chrześcijanie, ale jedynie ci, którzy w szczególny sposób zostali powołani przez Boga (Hebrajczyków 9:15; Łukasza 22:20). Będą oni panować w niebie z Chrystusem; według Biblii tego przywileju dostąpi tylko 144 000 osób (Łukasza 22:28-30; Objawienie 5:9, 10; 14:1, 3) – czytamy na portalu Świadków Jehowy - jw.org/pl

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa - data

Świadkowie Jehowy obchodzą Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa 14. dnia żydowskiego miesiąca Nisan. Data tego święta jest ruchoma, do jej wyznaczania używa się stosowanego przez Żydów w czasach Jezusa, kalendarza księżycowego (obecnie żydzi używają kalendarza księżycowo- słonecznego). Pierwszy Nisan wyznacza nów Księżyca, najbliższy wiosennej równonocy, widziany w Jerozolimie. Święto Pamiątki przypada więc 14 dni później, po zachodzie słońca.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy jest Wielkanoc i Niedziela Palmowa 2023?

QUIZ. Wiesz wszystko o tradycjach wielkanocnych?

Pytanie 1 z 10
Prezenty wręczane dzieciom w czasie świąt wielkanocnych są kojarzone z:
Świątek czy Lewandowski? Pytamy Czechów o nasze gwiazdy