Czym jest Nowenna Pompejańska? Jak ją odmawiać?

2014-05-19 16:01

Czym jest Nowenna Pompejańska? Jak ją odmawiać?

Jak pisze portal pompejanska.rosemaria.pl, Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawia się trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Można też odmówić czwartą część. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

"Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego."

Potem, przez 27 dni odmawia się część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

"Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen."

Przez pozostałe 27 dni odmawia się część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawia się następującą modlitwę:

"Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Jak kończy portal, niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca kończy się po jej odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej:

"Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!"

Czym jest Nowenna Pompejańska?

Jak pisze Wikipedia, to forma modlitwy do Maryi Panny Różańcowej z Pompei, która powstała pod koniec XIX wieku. Jej celem jest wyproszenie różnego rodzaju łask. Rozpropagowana została przez Włoszkę Fortunatinę Agrelli z Neapolu, która ogłosiła, że sposób odmawiania nowenny został jej objawiony przez Matkę Bożą. Ciężko chora 21-latka pewnego dnia doznała objawienia. Matka Boża kazała się jej modlić na różańcu przez 54 dni. Przez pierwsze 27 dni dziewczyna miała błagać o uzdrowienie, a przez następne 27 dni dziękować za odzyskanie zdrowia. Po odmówieniu modlitwy pompejańskiej Fortunatina Agrelli doznała uzdrowienia. W roku 1890 papież Leon XIII uroczyście uznał cud.