Nie żyje ksiądz Jan Orlof. Był proboszczem trzech parafii. Miał 77 lat

2021-04-09 12:16
Nie żyje ksiądz Jan Orlof. Był proboszczem trzech parafii. Miał 77 lat
Autor: Jerzy Opioła/CC BY-SA 3.0/wikipedia Ksiądz Jan Orlof był proboszczem parafii w: Słopnicach Górnych, Szczurowej i Łoniowej.

W wieku 77 lat zmarł ksiądz Jan Orlof, który w czasie swojej ponad 50-letniej posługi kapłańskiej był proboszczem trzech parafii. 1981 roku biskup tarnowski powierzył mu nowoutworzoną parafię NMP Częstochowskiej w Słopnicach Górnych. W 1991 roku ksiądz Jan Orlof otrzymał nominację na proboszcza parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej, a od 2007 roku był proboszczem parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Łoniowej. Pogrzeb duchownego odbędzie się w poniedziałek, 12 kwietnia.

Nie żyje ksiądz Jan Orlof

W wieku 77 lat zmarł ksiądz Jan Orlof. Urodzony w Ołpinach duchowny po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie w 1968 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczucin, Krościenko nad Dunajcem i Słopnice. Podczas ponad 50-letniej posługi kapłańskiej był proboszczem w aż trzech parafiach: Słopnice Górne, Szczurowa oraz Łoniowa. W tej ostatniej parafii proboszczem był do osiągnięcia wieku emerytalnego w 2014 roku, następnie zamieszkał jako rezydent w parafii Łąkta, a później w parafii Słopnice Górne. Ksiądz Jan Orlof zmarł w czwartek, 8 kwietnia. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 12 kwietnia o godz. 12.00 w Słopnicach Górnych.  

PRZECZYTAJ: Czy w piątek po Wielkanocy obowiązuje post i zakaz jedzenia mięsa?

Nota biograficzna poświęcona ks. Janowi Orlofowi, umieszczona stronie internetowej diecezji tarnowskiej

- Ks. Jan Orlof urodził się 27 stycznia 1944 roku w Ołpinach, jako syn Józefa i Zofii z domu Niziołek. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1961 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1968 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Szczucin (od 20 lipca 1968 roku), Krościenko nad Dunajcem (od 22 czerwca 1973 roku) i Słopnice (od 20 czerwca 1977 roku). W dniu 12 maja 1979 roku został mianowany rektorem kościoła w Słopnicach Górnych, a w dniu 20 marca 1981 roku proboszczem nowo utworzonej parafii pod wezwaniem NMP Częstochowskiej w Słopnicach Górnych. Z dniem 19 czerwca 1991 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej. Ponadto sprawował obowiązki notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Uście Solne. W dniu 19 sierpnia 2007 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych w Łoniowej. Urząd proboszcza parafii Łoniowa pełnił do sierpnia 2014 roku, a następnie zamieszkał w charakterze rezydenta, najpierw w parafii Łąkta, a od 2015 roku w parafii Słopnice Górne. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1983 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 10 grudnia 1988 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

ZOBACZ: Koronawirus, 9 kwietnia 2021. Ile jest dzisiaj zakażeń? Minister Niedzielski mówi o liczbie zgonów [Raport Ministerstwa Zdrowia z 9 kwietnia woj. małopolskie]

Proboszcz z parafii Krzysztofa Krawczyka: Dzięki niemu ludzie odnajdywali drogę do Boga