Sanepid w Tarnowie. Numer telefonu. Jak się skontaktować?

2020-01-30 11:17 RDK
Sanepid w Tarnowie. Numer telefonu. Jak się skontaktować?
Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie Tarnowski sanepid mieści się w samym centrum miasta

Rozprzestrzeniający się po świecie koronawirus z Chin stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zgodnie z zaleceniemi wszelkie podejrzenia dotyczące zakażeń koronawirusem należy zgłaszać Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Gdzie w Tarnowie mieści się ta instytucja i jak można się z nią skontaktować?

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

W Tarnowie mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, do której należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące zakażenia. Jej dyrektorem i równocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest lek. med. Roman Bartuś.

Dane kontaktowe Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
tel. (14) 621 70 97, (14) 621 70 98
tel. sekr. (14) 621 04 84
FAX (14) 621 75 43
e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl

Godziny pracy:

  • poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00
  • w poniedziałki dyżur w godzinach od 15:00 do 17:00
  • w soboty dyżur w sekretariacie od 7:00 do 13:00