Straż miejska ostrzega! Za to wykroczenie posypią się grzywny. Nawet 5 tysięcy złotych

i

Autor: Alehandra13/cc0/pixabay Odśnieżanie chodników to obowiązek właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców.

Obowiązek odśnieżania

Straż miejska ostrzega! Za to wykroczenie posypią się grzywny. Nawet 5 tysięcy złotych

2023-12-02 13:45

Straż miejska przypomina o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do posesji oraz oczyszczania ich z błota i innych zanieczyszczeń. Obowiązek ten ciąży na właścicielach nieruchomości, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz zarządcach. Niewywiązanie się z obowiązku odśnieżania jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 tysięcy złotych.

Obowiązek odśnieżania. Straż miejska ostrzega mieszkańców! Posypią się grzywny za nieodśnieżone chodniki

Ten temat wraca jak bumerang, wraz z pierwszymi opadami śniegu. Straż miejska przypomina o obowiązku odśnieżania chodników! Śnieg, a także błoto i inne nieczystości powinny zostać usunięte "niezwłocznie po ich wystąpieniu". Składować je należy w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. Niewywiązanie się z obowiązku odśnieżenia chodnika jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 tysięcy złotych. 

Kto ma obowiązek odśnieżania chodników?

Ośnieżanie chodników to obowiązek właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio przy chodnikach. Pojęcie "właściciela" jest jednak traktowane bardzo szeroko i rozumie się przez nie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Największe miasta w Polsce. Czołówka zaskakuje! Tych miejscowości się nie spodziewaliście

Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie
Straż miejska ostrzega! Za to wykroczenie posypią się grzywny. Nawet 5 tysięcy złotych

i

Autor: Straż Miejska w Tarnowie Wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego straż miejska rozpoczyna kontrolę odśnieżania chodników.
Sonda
Czy straż miejska jest potrzebna?