Poznaj NAJWIĘKSZE seminarium duchowne na świecie [GALERIA]

2019-12-07 20:12

Ta szkoła uchodzi za największą tego typu na świecie. Tarnowskie seminarium imponuje gabarytami i przez lata wychowało całe pokolenia kapłanów, pracujących nie tylko w naszym kraju. Przez sześć lat pobytu tutaj klerycy nie tylko pogłębiają swoją wiarę, ale zdobywają również wykształcenie. W wolnych chwilach mogą nawet pograć w piłkę nożną na przyseminaryjnym boisku!

Nauka w seminarium trwa 6 lat. Jak w każdej wyższej uczelni od kandydatów oczekuje się posiadania zaliczonego egzaminu dojrzałości, czyli matury. Osoby pragnące studiować w WSD muszą również dostarczyć własne świadectwo chrztu i bierzmowania oraz świadectwo ślubu kościelnego swoich rodziców.

I termin naboru odbywa się na początku lipca, natomiast na początku września ma miejsce rekrutacja uzupełniająca. Zanim kandydat zostanie przyjęty do seminarium musi zdać egzamin wstępny. 

W pomieszczeniach tarnowskiego seminarium studiują również osoby świeckie oraz duchowne, ale nie przygotowujące się do kapłaństwa, czyli zakonnice. Są oni uczniami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie.

Z kolei przyszli księża nie zajmują się wyłącznie modlitwą. Do dyspozycji mają bibliotekę, salę kinowo-koncertową, gdzie mogą przedstawiać przygotowane przez siebie programy artystyczne, czy nawet boisko piłkarskie. Tarnowskie seminarium można obejrzeć od środka na zdjęciach znajdujących się w naszej galerii!