Tego nie wiedziałeś o pogrzebach księży! Różnią się od pochówków osób świeckich

2019-12-07 15:28

Dzisiaj w rodzinnej parafii w Chomranicach został pochowany ksiądz Piotr Pławecki, który przed niespełna tygodniem zginął w wypadku samochodowym. Pogrzeby kapłanów różnią się od uroczystości ostatniego pożegnania osób świeckich. Poprzedni biskup tarnowski wydał nawet w tej sprawie specjalne zalecenia.

Biskup Wiktor Skworc, poprzedni ordynariusz diecezji tarnowskiej w 2009 roku opublikował zestaw zaleceń pt. "Wskazania odnośnie do pogrzebu osób duchownych i konsekrowanych". Zawiera on 11 wytycznych, czasem bardzo szczegółowych dotyczących pochówku kapłana lub zakonnika. Przede wszystkim obowiązek przygotowania uroczystości pogrzebowych prezbitera spoczywa na dziekanie lub jego zastępcy; zaś osoby konsekrowanej na proboszczu lub jego zastępcy, nie zaś na bliskich świeckich zmarłego.

Mszę Świętą pogrzebową powinna poprzedzać modlitwa Liturgii Godzin, która była codzienną modlitwą zmarłego jako osoby duchownej. Nakaz biskupa poleca unikać "próżnej okazałości" celebry, choć dopuszcza pewne wyróżnienia z racji urzędu liturgicznego lub święceń. W liturgii należy równoważyć śpiew chóru lub scholi ze śpiewem wszystkich obecnych na uroczystości, a modlitwa wiernych powinna liczyć 6 wezwań.

Choć formalnie nie ma takiego obowiązku, Mszę pogrzebową za kapłana zwyczajowo odprawia biskup będący jego przełożonym. Inaczej niż w przypadku pochówków osób świeckich jest ustawiona i przyozdobiona trumna, spoczywająca w kościele na katafalku.

W przypadku świeckich ustawia się ją "nogami do ołtarza", natomiast w przypadku duchownych "głową do ołtarza", ze względu na głoszone przez nich za życia słowo Boże. Na trumnę nakłada się również atrybuty posługi kapłańskiej: stułę, kielich oraz Mszał, czyli księgę liturgiczną.   

Czytania liturgii za zmarłych powinny być dobrane w związku z życiem i okolicznościami śmierci zmarłego, a także uwzględniać cechy jego duchowości, natomiast Homilia musi opierać się na słowie Bożym, a nie być mową pochwalną ku czci zmarłego. Tego typu przemówienia są dopuszczalne, ale dopiero po modlitwie, która następuje po Komunii świętej.