BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił prognozy dotyczące podwyżek stóp procentowych. Zdaniem analityków stopy procentowe pójdą w górę już tylko o 0,25 punktu procentowego, do poziomu 6,75 % - stani…

dodano 4-8-2022

Banki nie są zainteresowane udzielaniem kredytów w oparciu o gwarancję BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Jedynie 5 firm przygotowało oferty. Ministerstwo zapowiedziało zmiany w programie będącym czę…

dodano 28-6-2022

Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezes BGK Beata Daszyńska–Muzyczka rozmawiała z Polską Agencją Prasową. Jak powiedziała - "Naszym zadaniem jest zbudowanie atrakcyjności Polski dla inwestycji…

dodano 26-5-2022

Wojna na Ukrainie pokazała, że wydatki na obronność są bardzo ważne. W toku agresji Rosji na naszego wschodniego sąsiada wiele państw zajęło się dozbrajaniem i inwestowaniem w wojsko. Podobnie sytuac…

dodano 10-5-2022

Ze względu na rosnące stopy procentowe, tysiące Polaków znalazło się w trudnej sytuacji. Raty kredytu wzrosły, często uszczuplając ich domowe budżety. Jest jednak sposób, aby chwilowo rozwiązać ten p…

dodano 17-2-2022

Nie będzie reklam Polskiego Ładu w warszawskich autobusach. Miejskie Zakłady Autobusowe nie zgodziły się na umieszczenie na pojazdach i na wewnętrznych wyświetlaczach promocji rządowego programu i in…

dodano 7-12-2021

Prezydent Piotr Jedliński podpisał umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym zostanie dofinansowana budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wenedów 6D oraz zostanie wyremonto…

dodano 23-8-2021

Rząd uruchamia pierwsze mechanizmy finansowania w ramach Polskiego Ładu. Od 1 lipca zacznie działać Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pierwszy nabór potrwa przez cztery t…

dodano 1-7-2021

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali aneks do umowy dotyczącej funduszu pożyczek płynnościowych, które są jednym z narzędzi pomocy polskim przeds…

dodano 18-8-2020

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kr…

dodano 22-7-2020

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył przedstawicielstwo w Amsterdamie. Główne zadania biura to wsparcie ekspansji polskich firm na lokalny rynek, promowanie Polski i BGK oraz reprezentowanie banku w …

dodano 8-6-2020

Do końca 2022 roku Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zmniejszy emisję zanieczyszczeń. Spełni tym samym nowe unijne wymagania. Inwestycję sfinansuje Bank Gospodars…

dodano 5-6-2020