DOFINANSOWANIE Z UNII

Dwa lata temu w kwietniu 2019 roku sejmik województwa lubelskiego wprowadził tzw. uchwałę anty-LGBT. Komisja Europejska, po przeanalizowaniu jej stwierdziła iż może ona naruszać tzw. zasady horyzonta…

dodano 21-9-2021

To ostatnia szansa na takie dofinansowanie. Przedsiębiorcy niedługo będą mogli wziąć udział w ostatniej edycji konkursu Szybka Ścieżka, w którym dofinansowywane są innowacyjne projekty. Nabór wnioskó…

dodano 2-7-2020

Nawet 29 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie oraz płatne staże czekają w Powiatowym Urzędzie Pracy dla młodych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat.

dodano 4-7-2019

Jeśli chcesz doszkalać swoich pracowników, możesz sięgnąć po Fundusze Europejskie. Weź udział w konkursie i wykorzystaj dotację na dokształcanie i rozwój. Oferty usług szkoleniowych znajdziesz bez pr…

dodano 9-9-2016

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz możliwość wziąć udział w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Organizator musi zadbać o to, by kurs czy szkolenie były dla ciebie dostępne.

dodano 12-8-2016

Projekt, który zgłaszasz na konkurs, powinien dotyczyć innowacyjnych produktów lub procesów np. nowych rozwiązań technologicznych czy produkcyjnych albo sposobu dostarczania produktów na rynek. Możes…

dodano 19-7-2016

Jesteś już studentem, dopiero planujesz studia lub zamierzasz pisać doktorat? Dowiedz się o unijnych projektach, realizowanych przez twoją uczelnię lub uczelnię, na której zamierzasz studiować!

dodano 8-7-2016

Skala i różnorodność przedsięwzięć zrealizowanych z pomocą Funduszy Europejskich jest ogromna. Wiele z nich będzie można odwiedzić za darmo lub ze zniżką w trakcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich…

dodano 13-5-2016

Od 15 kwietnia do 20 maja br. firmy, które chcą rozszerzyć swoją działalność na zagraniczne rynki mogą ubiegać się od dofinansowanie z unijnego programu „Polska Wschodnia”. Do rozdysponowania jest …

dodano 15-3-2016

Każdy z regionów stara się, by ułatwić bezrobotnym mieszkańcom zakładanie własnej działalności gospodarczej. Te działania wspierają także Fundusze Europejskie. Zobaczmy, jak to działa w Małopolsce.

dodano 26-5-2015

W dzisiejszych czasach musimy i chcemy być aktywni zawodowo możliwie najdłużej. Statystyczny Kowalski nie tylko później przejdzie na emeryturę, ale tez będzie cieszył się dłuższym życiem. Dlatego z p…

dodano 18-5-2015

Jeśli od dłuższego czasu bezskutecznie staramy się znaleźć pracę lub zmienić ją na lepszą, to warto zastanowić się nad poszerzeniem swoich kompetencji lub nawet zmianą zawodu. Będzie to dużo prostsze…

dodano 11-5-2015