PRAWO PRACY

Rząd planuje nowelizację kodeksu pracy, dzięki niemu pracownicy mają dostać dłuższe urlopy, dłuższe okresy wypowiedzenia, a także dodatki stażowe, czy szybsze wypłaty nagrody jubileuszowej. Zmiany b…

dodano 10-7-2024

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego 1 lipca 2024 r. zwiększyła również szereg innych kwot w ustalanych na bazie wartości najniższej pensji. Dotyczy to m.in. odpraw określonych Ustawą o szczególnych za…

dodano 6-7-2024

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chce, aby L4 było płatne w 90% lub 100%. Jest to póki co wstępny etap zmian w prawie, projekt w trakcie konsultacji resortowych. Dobrych informacji jest więcej. S…

dodano 10-6-2024

PKP Cargo planuje duże cięcia, nie wiadomo jaką przybiorą formę. Zarząd próbuje negocjować z zatrudnionymi i wypracować porozumienie. Jednak prawdopodobna skala cięć jest na tyle znaczna, że utrudnia…

dodano 4-6-2024

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje dodatkowe dni wolne za orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Można uzyska…

dodano 19-5-2024

Nowe przepisy dotyczące stanowisk pracy z monitorem już obowiązują. Pracodawcy mieli czas na wdrożenie zmian do 17 maja 2024 r. Przywileje zatrudnionych przy komputerach zostały rozszerzone - mają pr…

dodano 17-5-2024

Na portalu bankier.pl pojawił się artykuł omawiający zmiany w przepisach dotyczących wyposażenia stanowisk pracy przy komputerach. Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule, do 17 maja 2024 roku pr…

dodano 8-5-2024

"Jest coraz więcej przypadków zwolnień dyscyplinarnych pracowników, którzy podczas losowej kontroli na bramie 'wydmuchali promile'. Zarząd LWB nie robi żadnych wyjątków. W każdym przypadku finał jest…

dodano 22-4-2024

"Ozusowanie" wszystkich umów zleceń to był jeden z warunków otrzymania pieniędzy z KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdza, że nowe prawo będzie obowiązywało od 1 stycznia 2025 r…

dodano 16-4-2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelę kodeksu pracy, która zobliguje pracodawców do wliczania do stażu pracy pracownika jego poprzednich okresów zatrudnienia, jeśli pr…

dodano 15-4-2024

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszających naruszenia prawa związane z pracą. Nowe rozwiązania…

dodano 2-4-2024

Pracownica jednej z radomskich firm zajmujących się m.in. produkcją gadżetów reklamowych została zwolniona przez... komunikator. Sprawa wypłynęła po tym, jak zamieściła na platformie X screen z rozmo…

dodano 15-3-2024