Muzeum Getta Warszawskiego w dawnym szpitalu dziecięcym - wizualizacja

i

Autor: Muzeum Getta Warszawskiego Muzeum Getta Warszawskiego w dawnym szpitalu dziecięcym - wizualizacja

Marszałek sprzedał działkę

Muzeum Getta Warszawskiego będzie miało siedzibę w budynku zabytkowego szpitala. Jest przetarg

2022-12-27 20:08

W dawnym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów ma powstać siedziba Muzeum Getta Warszawskiego. Zabytkowy budynek znajduje się w ścisłym centrum Warszawy. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia urzędnicy ogłosili przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlano-instalacyjnych. Włodarze podpisali umowę na odsprzedaż ostatniej części działki, gdzie ma się mieścić wspomniana placówka.

Marszałek sprzedał działkę pod przyszłe muzuem

Wkrótce ruszymy z procedurami przetargowymi - zapowiedział dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, który podpisał umowę z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem dotyczącą odsprzedaży ostatniej części działki na Woli, gdzie ma się mieścić placówka upamiętniająca zagładę warszawskich Żydów. Po podpisaniu umowy między samorządem Mazowsza i dyrekcją muzeum, stało się ono właścicielem terenu z historycznymi budynkami dawnego szpitala dziecięcego Fundacji Bersohnów i Baumanów oraz przyległej działki. "Po wyjaśnieniu kwestii własnościowych odsprzedajemy dziś Muzeum Getta Warszawskiego ostatnią część nieruchomości, która stanie się jego siedzibą. Budynki przy ul. Siennej 60 i Śliskiej 51 będą mogły służyć cennej działalności Muzeum Getta Warszawskiego" - mówił marszałek Struzik.

Podpisany dokument jest finalizacją umowy z kwietnia 2020 r. Sprzedaż działki nie była wówczas możliwa ze względu na roszczenia byłych właścicieli. Po umorzeniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania administracyjnego w tej sprawie, województwo mogło ostatecznie sprzedać nieruchomość.

Jest przetarg ws. budowy muzeum 

23 grudnia br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizatora prac budowlano-instalacyjnych. Tym samym zadanie inwestycyjne pt: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie” tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami przeszło do kolejnego etapu realizacji - napisali przedstawiciele muzeum w swoim komunikacie. Muzeum jest w trakcie gromadzenia wstępnych wniosków Oferentów chcących zrealizować roboty budowlano-konserwatorskie wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, realizacją wystawy stałej na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego.

"Zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów jest jednym z nielicznych świadków losów Warszawy oraz jednej trzeciej jej obywateli, warszawskich Żydów" – mówił dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski. Podkreślił, że jest to miejsce wyjątkowe, nierozerwalnie związane z historią warszawskiego getta. Nieruchomości znajdują się pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków jako cenny relikt przedwojennej tkanki miejskiej.

Sonda
Ile razy w roku odwiedzasz jakieś muzeum?
Nasi Partnerzy polecają