Barbakan

i

Autor: Stołeczny Ratusz Barbakan

Muzeum Warszawy otworzyło ekspozycję w Barbakanie

2019-05-04 14:58

Muzeum Warszawy otworzyło ekspozycję w Barbakanie, pierwsi zwiedzający obejrzeli ją 1 maja. Część średniowiecznych fortyfikacji odtwarzano już w latach 30. XX w., jednak prace rekonstrukcyjne przerwała II wojna światowa. Ze zniszczeń wojennych odbudowano go razem ze Starym Miastem.  

Wystawa wewnątrz Barbakanu przedstawia przemiany murów miejskich na przestrzeni wieków. Ekspozycja prezentuje losy warszawskiego Barbakanu i murów obronnych – integralnych elementów Starego Miasta – obiektów zrekonstruowanych XX wieku. Powstały one etapami między XIV a XVI wiekiem jako elementy systemu obronnego, jednak już w połowie XVIII wieku przestały pełnić funkcje militarne. Szła za tym ich częściowa rozbiórka lub wchłanianie przez nowszą zabudowę rozwijającego się miasta.

Ten stan to punkt wyjścia dla narracji ekspozycji, której przewodnim tematem jest „odkrycie” staromiejskich murów w drugiej połowie XIX wieku. Zaczynają one wówczas funkcjonować w świadomości mieszkańców Warszawy – jednak w odmiennym kontekście niż ich pierwotna funkcja – jako cenny zabytek średniowiecznej przeszłości stolicy.

W okresie międzywojennym częściowo odsłonięte zostają mury zachowane pod miejską zabudową. Zniszczenie Starego Miasta w wyniku II wojny światowej powoduje, że możliwe staje się zwiększanie skali rozpoczętych prac. Po wojnie zapada decyzja o odbudowie historycznego centrum Warszawy – wraz z Barbakanem i systemem murów obronnych.

W 1980 roku, odbudowa Starego Miasta zostaje doceniona na forum międzynarodowym i zostaje wpisana na listę Pomników Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Wystawa za pomocą archiwalnych fotografii, rysunków architektonicznych, wyjątkowych makiet i kronik filmowych pokazuje proces przekształcenia się Barbakanu i murów starej Warszawy w symbole historii i tożsamości miasta.

Barbakan otwarty jest od 1 maja, od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00–18.00.