Trzaskowski podjął ważną decyzję. Nie będzie masterplanu dla Warszawy

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express, materiał prasowy

Cztery lata pracy bez efektu

Trzaskowski podjął ważną decyzję! Czy Warszawę czeka chaos budowlany? Stolica rezygnuje z uchwalenia Studium rozwoju

2023-08-06 19:19

Ważne decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego! Zaledwie w czerwcu 2023 prezydent Trzaskowski ogłaszał wielkie konsultacje „masterplanu” dla Warszawy. Dziś okazuje się, że powstające przez ostatnie cztery lata „Studium rozwoju miasta do 2050 r.” nie zostanie uchwalone! Ma go zastąpić przygotowany w ekspresowym tempie Plan Ogólny, który rząd nakazuje samorządom stworzyć do końca 2025 r. Jeśli nie, nie będą wydawane pozwolenia na budowę. Czy stolicy grozi chaos budowlany?

Czy Warszawę czeka urbanistyczny chaos? To możliwe. Zgodnie z najnowszymi przepisami podpisanymi pod koniec lipca przez prezydenta Andrzeja Dudę, samorządy mają obowiązek uchwalić do 1 stycznia 2026 r. Plan Ogólny, który będzie najważniejszym dokumentem planistycznym miasta i na podstawie którego będą wydawane decyzje budowlane. Warszawa ma zostać podzielona na konkretne strefy, w których można budować lub nie, i jaka to ma być zabudowa.

Cztery lata pracy nad "Studium"

Problem polega na tym, że stołeczni urzędnicy przez ostatnie cztery lata pracowali nad innym dokumentem: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy do 2050 r.” Te prace nad masterplanem i wielką wizją rozwoju Warszawy teoretycznie można dziś wyrzucić do kosza. Choć urzędnicy zapewniają, że uwagi zgłaszane w konsultacjach – które właśnie trwają – się nie zmarnują. I można je zgłaszać wciąż do końca września. - Część z zapisów Studium znajdzie się w Planie Ogólnym, a część w Strategii rozwoju miasta – przekonuje wiceprezydent Michał Olszewski.

Odważny krok Warszawy

- W związku z decyzjami rządu prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował, że Studium nie zostanie uchwalone. Natomiast już jesienią chcemy przedstawić Radzie Warszawy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego. Mieliśmy do wyboru – albo kontynuować prace nad Studium, albo uczynić ten odważny krok i zacząć od razu prace nad Planem Ogólnym. W końcu kto, jak nie stolica ma przetrzeć szlaki w tym zakresie. Wystąpimy do ministerstwa o jak najszybsze wydanie rozporządzeń – zapowiada sekretarz Warszawy Maria Wasiak, która przejęła nadzór nad architekturą.

Mało czasu na uchwalenie planu

Dwa lata, to jednak bardzo mało czasu na tak szczegółowy dokument. A konsekwencje jego braku mogą być groźne dla całego miasta. Jeśli nie będzie planu ogólnego, od 1 stycznia 2026 r. nie będzie podstaw do wydawania pozwoleń na budowę. Natomiast do tego czasu mogą być wydawane „wuzetki” czyli decyzje o warunkach zabudowy, które później będą ważne. Ten dokument oznacza, że o zabudowie decyduje wola urzędnika. To też oznacza, że zacznie się szturm na urzędy po „wuzetki”. Czy zatem Warszawa pogrąży się w budowlanym chaosie, czy odwrotnie – decyzje budowlane przestaną być wydawane?

"Miasto utraci możliwość rozwoju"

Samorządy, nie tylko Warszawa, są przerażone tym terminem narzuconym na uchwalenie planów. Liczą, że parlament go jednak wydłuży. – Jeśli plan ogólny nie zostanie przyjęty do końca 2025 r., miasto utraci możliwości rozwoju. Nie będzie mogło uchwalać nowych planów zagospodarowania – podkreśla Bartosz Rozbiewski, wicedyrektor miejskiego biura architektury, współautor „Studium”

Tego jeszcze nie było! SKM się spóźnia. Trzaskowski pisze usprawiedliwienie uczennicom