PPK

i

Autor: Materiały prasowe

PPK

5 rzeczy, których nie wiesz o PPK

2022-11-30 0:05

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym można gromadzić oszczędności zarówno na jesień życia, jak i na dowolnie wybrany cel. Program jest wyjątkowo korzystny, bo do wpłat pracownika dopłaca pracodawca i państwo.

1. Udział w PPK jest dobrowolny

W PPK może uczestniczyć każda osoba zatrudniona w wieku 18-70 lat, od której wynagrodzenia odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj umowy.

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolny. Obowiązuje tu autozapis, tzn. jeśli masz 18-54 lata, by oszczędzać w PPK, nie musisz nic robić. Pracodawca zapisze Cię do programu automatycznie, chyba, że złożysz mu deklarację rezygnacji. Jeśli masz między 55 a 70 lat, aby uczestniczyć w programie, musisz złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek.

Jeśli złożyłeś deklarację rezygnacji, nic straconego! W każdej chwili można przystąpić do programu, wystarczy złożyć pracodawcy deklarację. W PPK uczestniczy już co trzeci pracownik w Polsce!

2. Oszczędzanie w PPK się opłaca

Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Wpłata ta jest potrącana z wynagrodzenia i przelewana przez pracodawcę na Twój prywatny rachunek PPK. Do wpłaty tej dokłada się pracodawca – standardowo 1,5%. Ponadto po pełnych trzech miesiącach oszczędzania otrzymuje się wpłatę powitalną od państwa (250 zł), a po każdym roku – dopłatę roczną (240 zł).

Uczestnik programu może swoją wpłatę podwyższyć – maksymalnie do 4% wynagrodzenia. W wyjątkowych przypadkach można także wpłatę własną obniżyć aż do 0,5% wynagrodzenia. Jest to dopuszczalne w momencie, gdy wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. oznacza to kwotę 3612,00 zł brutto.

Również pracodawca może podwyższyć swoją wpłatę – maksymalnie do 4% wynagrodzenia. Wpłata pracodawcy to dodatkowe pieniądze, których pracownik, niebędący w PPK, nie otrzyma. Można powiedzieć, że jest to rodzaj podwyżki.

3. Skorzystać z oszczędności w PPK można w każdej chwili

Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, by przede wszystkim zwiększyć nasze możliwości, gdy już będziemy na emeryturze. Z pieniędzy w PPK można skorzystać jednak w każdej chwili, bez podawania powodu. Są to Twoje prywatne pieniądze, do których masz dostęp tak samo, jak przy rachunku bankowym. Wystarczy jedna dyspozycja, by przelać środki z PPK na własne konto. Jest to zatem dobry sposób na gromadzenie pieniędzy nie tylko na jesień życia, ale także na nieprzewidziane wydatki.

Z pieniędzy w PPK można także skorzystać, bez żadnych pomniejszeń, na wkład własny przy kredycie hipotecznym lub w przypadku poważnego zachorowania. Uczestnicy PPK wypłacili już w ten sposób ponad 8 milionów!

5 rzeczy, których nie wiesz o PPK najnowsza grafika

i

Autor: Materiały prasowe

Co ważne, wypłata pieniędzy z PPK nie oznacza zakończenia oszczędzania. Nadal na Twój rachunek PPK będą wpływały składki Twoje, pracodawcy i państwa. Pieniądze z PPK można wypłacać dowolną ilość razy.

4. Pieniądze w PPK są bezpieczne

Instytucję finansową do zarządzania PPK w firmie wybiera pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Rachunki PPK prowadzą duże i znane instytucje finansowe, które muszą spełnić rygorystyczne warunki, by móc zarządzać PPK. Podobnie jak banki, są one kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Ich zadaniem jest inwestowanie Twoich pieniędzy tak, by przynieść Ci dodatkowy zysk. To, w jaki sposób instytucje mogą inwestować Twoje środki, jest ściśle określone. W miarę zbliżania się do 60. roku życia, Twoje pieniądze będą w coraz większej części inwestowane w obligacje, a w mniejszej w akcje. Pozwala to na zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa gromadzonym oszczędnościom.

5. Pieniądze w PPK są w pełni dziedziczone

Pieniądze w PPK dziedziczy się w całości, bez żadnych pomniejszeń. Możesz wskazać osobę uprawnioną do otrzymania środków. Może to być zarówno członek rodziny, jak też osoba zupełnie niespokrewniona. Można także podzielić zgromadzone oszczędności między kilka osób i określić udziały tych osób w dziedziczonych środkach. Wskazanie, kto otrzyma środki z rachunku PPK, można zmieniać dowolną ilość razy. Jeśli nie wskaże się osób uprawnionych do otrzymania oszczędności z PPK, zgromadzone środki będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Dowiedz się więcej

Warto poznać oficjalną stronę programu www.mojeppk.pl. Znajdziesz tam wiele informacji na temat PPK. Możesz także skorzystać z bezpłatnego szkolenia online, na którym poznasz zasady programu. Nie warto rezygnować z dodatkowych pieniędzy!

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PFR

Nasi Partnerzy polecają