Naukowcy szukają nowych sposób leczenia

i

Autor: Materiały prasowe

Polacy coraz częściej chorują na cukrzycę

Naukowcy szukają nowych sposób leczenia

2022-12-09 0:05

Cukrzyca typu 1 (T1D) należy do najczęstszych chorób przewlekłych rozpoznawanych u dzieci. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowań wśród pacjentów pediatrycznych. Naukowcy szukają nowych sposób leczenia.

Cukrzyca typu 1 jest najczęstszym typem cukrzycy rozpoznawanym u dzieci i młodzieży. Na typ 1 choruje ponad 90% cukrzycowych pacjentów pediatrycznych. Cukrzyca to choroba metaboliczna, a głównym jej objawem jest hiperglikemia (duża ilość glukozy we krwi). Proces autoimmunologiczny prowadzi do wyniszczenia komórek beta wysp trzustkowych odpowiadających za produkcję insuliny. Efektem jest utrata zdolności wydzielania insuliny. Nieprawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy powoduje zaburzenie czynności i niewydolność narządów, co skutkuje pogorszeniem jakości życia, zmniejszeniem czasu przeżycia czy życiem w niepełnym zdrowiu. Do chwili obecnej nie jest znana skuteczna metoda prewencji tej choroby.

Zachować resztki wydzielania insuliny

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukają terapii, która ma na celu zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z cukrzycą typu 1, co zapewni bardziej stabilny przebieg choroby poprzez lepsze wyrównanie metaboliczne. W tym celu zbadają wpływ fenofibratu na zachowanie resztkowej funkcji komórki beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1.

Zostanie przeprowadzone wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo. Do badania zostanie włączonych 102 dzieci w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 leczonych w Klinice Pediatrii UCK WUM oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IPCZD w Warszawie. Cukrzyca typu 1 będzie rozpoznana zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dzieci zostaną losowo przydzielone do grupy leczonej fenofibratem doustnie vs. placebo przez jeden rok.

Naukowcy mają nadzieję, że badanie przyczyni się do zachowania resztkowej funkcji komórek trzustki u dzieci, co daje szanse na lepsze wyrównanie cukrzycy oraz redukcję przewlekłych powikłań choroby, co przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności. Możliwe będzie czasowe odstawienie insuliny oraz nowe wskazanie taniego leku do prewencji trzeciorzędowej cukrzycy typu 1. Badanie jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.

Więcej informacji o badaniu można uzyskać:

prof. dr hab. med. Agnieszka Szypowska - 509 928 617

Gojenie ran komórkami macierzystymi w stopie cukrzycowej

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną ze względu na jej narastający lawinowo zasięg i występowanie  licznych powikłań przyczyniających się do postępującego inwalidztwa u coraz młodszych pacjentów. Zespół Stopy Cukrzycowej (ZSC) jest grupą objawów zaawansowanej lub zaniedbanej cukrzycy, obejmujących m.in. obecność przewlekłego stanu zapalnego z owrzodzeniem na stopie, które występuje do 6% populacji ogólnej i dotyczy wszystkich typów cukrzycy oraz jest najczęstszym powodem hospitalizacji pacjentów diabetologicznych.

W krajach rozwiniętych ZSC zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn nieurazowych amputacji kończyn dolnych. W zestawieniu 31 krajów europejskich, Polska zajmuje 10 miejsce pod względem liczby amputacji kończyn dolnych u chorych na cukrzycę. Po amputacji kończyny dolnej z powodu ZSC po 5 latach umiera ok 50-75% pacjentów. Leczenie ZSC jest procesem wymagającym wielu miesięcy terapii, a każda metoda powodująca skrócenie tego procesu, zmniejsza ryzyko amputacji i zgonu chorego.

Celem projektu „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej - badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (Akronim: FootCell)”  jest przeprowadzenie badania klinicznego z użyciem komórek macierzystych pozyskiwanych od zdrowych Dawców, w leczeniu trudno gojących się ran u pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej (ZSC). Badanie jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.

Produkt leczniczy  zawierający allogeniczne komórki macierzyste pozyskane z tkanki tłuszczowej został opracowany i będzie wywarzany w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (LBBK WUM), kierowanym przez prof. Małgorzatę Lewandowską-Szumieł, która jest doświadczonym badaczem specjalizującym się w inżynierii tkankowej, w szczególności w badaniach z wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej.

Przygotowane produkty będą podawane w dwóch warszawskich ośrodkach, zajmujących leczeniem pacjentów z cukrzycą.  Rolę koordynatora badania klinicznego pełni dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, diabetolog z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów z cukrzycą oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Wszystkie zaangażowane jednostki liczą na zgłębienie wiedzy na temat działania leku zawierającego komórki macierzyste tkanki tłuszczowej oraz poznanie mechanizmów molekularnych gojenia ran w ZSC.

Partner materiału

Abm logo

i

Autor: Materiały prasowe Link: https://abm.gov.pl/
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany