PGE inwestuje w innowacje

i

Autor: Materiały prasowe

Kierunek: zeroemisyjność

PGE inwestuje w innowacje

2022-12-22 0:05 Materiał sponsorowany

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z rozwojem źródeł odnawialnych (OZE), myśli także o tym, co zrobić w przyszłości ze zużytymi instalacjami OZE. Spółka otworzyła właśnie w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zadaniem tego ośrodka badawczego ma być opracowywanie i późniejsze wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Ta inwestycja to ważny element transformacji energetyki, która dąży do zerozemisyjności.

- Jestem przekonany, że ten unikalny na skalę krajową ośrodek, przyciągnie do Bełchatowa wielu specjalistów i odegra istotną rolę w jego rozwoju - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Głównym zadaniem Centrum będzie wypracowanie technologii przetwarzania odpadów, odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z odzyskanych materiałów. Poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi Centrum będzie rozwijać innowacyjne rozwiązania przyjazne dla środowiska.

- Dobór odpowiednich technologii, z jednoczesną troską o przyrodę i klimat oraz efektywność biznesowa to wyzwania dla specjalistów z wielu obszarów, które integruje nasze centrum badawcze. Mając na uwadze wyzwania wynikające z transformacji energetyki, planujemy również kolejne etapy rozwoju naszych zasobów, w tym specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego - podkreśla Lech Sekyra, prezes zarządu spółki PGE Ekoserwis, właściciela inwestycji.

PGE inwestuje w innowacje

i

Autor: Materiały prasowe

Gospodarka Obiegu Zamkniętego opiera się na ponownym wykorzystaniu surowców w formie pełnowartościowych produktów. Spółka PGE Ekoserwis ma już kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki. Rocznie PGE zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki. Efektem tego jest ponad 200 produktów i ich odmian.

Korzysta gospodarka

Wdrożona w Grupie PGE zasada obiegu zamkniętego surowców pozwala na ekonomiczne i ekologiczne zastosowanie popiołów, żużli czy gipsu jako pełnowartościowych produktów wykorzystywanych zamiast surowców naturalnych. Dzięki temu odpady nie są składowane oraz ograniczane jest wydobycie surowców naturalnych, co obniża koszt wielu krajowych inwestycji jak np. budowy dróg, autostrad, nasypów kolejowych czy portów lotniczych.

Innym przykładem użycia odpadów może być tzw. popiół lotny wykorzystywany do produkcji cementu i betonu. Znajduje on zastosowanie na budowach hal magazynowych, nasypów kolejowych oraz przy budowie przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych.

W polskich elektrowniach i elektrociepłowniach podczas odsiarczania spalin powstaje rocznie kilka milionów ton gipsu syntetycznego. Dzięki gospodarce obiegu zamkniętego znajduje on zastosowanie w wielu branżach m.in. w budownictwie czy rolnictwie. Powstają z niego materiały budowlane – na przykład płyty kartonowo-gipsowe. Może być wykorzystywany dla potrzeb przemysłu cementowego, do produkcji mas szpachlowych i tynkarskich oraz klejów gipsowych. Co ciekawe, gips z elektrowni chętnie stosowany jest jako bezpieczny nawóz (siarczan wapnia) stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie, który poprawia strukturę gleby i zwiększa plony.

Obieg zamknięty się opłaca

  • Szybki rozwój technologii OZE powoduje także wzrost ilości odpadów z wyeksploatowanych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych.
  • W 2034 r. w Polsce może być już około 65 tys. szt. wyeksploatowanych paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do odzysku i ok. 11 tys. ton wyeksploatowanych łopat turbin wiatrowych.
  • Szacuje się, że do 2050 r. w skali światowej może powstać ok. 78 mln ton odpadów związanych z OZE.
  • Już teraz Grupa PGE rocznie zagospodarowuje ok. 7 mln ton odpadów i produktów ubocznych, przetwarzając je na pełnowartościowe materiały, które wykorzystuje się potem w różnych dziedzinach gospodarki m.in. budownictwie, przy inwestycjach infrastrukturalnych, w rolnictwie i rekultywacji. Gdyby te odpady nie zostały przetworzone, mogłyby co roku wypełnić przestrzeń porównywalną do wielkości 7 stadionów PGE Narodowy w Warszawie. Gdyby załadować je na ciężarówki, ciąg miałby długość 3 tys. km. To odległość z Bełchatowa do Lizbony.
  • Dzięki przetworzeniu tych odpadów, można rocznie zaoszczędzić 11 mln ton kruszyw naturalnych.
  • Wykorzystanie 4 mln ton samych ubocznych produktów spalania rocznie to 3 mln ton dwutlenku węgla (CO2) emitowanego do atmosfery mniej.

Partnerem materiału jest PGE

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany