PKP S.A.: Kolej dostępna, innowacyjna i bezpieczna

2019-09-17 8:21
PKP S.A.: Kolej dostępna, innowacyjna i bezpieczna
Autor: Materiały Prasowe PKP Nasielsk

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP. PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce, w tym dworców klejowych. Obecnie prowadzi szeroko zakrojony program ich modernizacji.

W zasobach spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości komercyjne.

Program Inwestycji Dworcowych

Obecnie PKP S.A. realizuje największy w swojej historii program modernizacji dworców kolejowych. Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 jest ok. 200 dworców kolejowych. Wartość całego programu szacowana jest na około 1,5 mld zł. Większość inwestycji (około 75 proc.) zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki na pozostałe inwestycje będą pochodziły z budżetu państwa oraz środków PKP S.A. Wspólnym mian o w n i k i e m , dotyczącym zarówno nowo budowanych, jak i modernizowanych dworców, jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (podróżnych z niepełnosprawnościami, osób starszych, pasażerów z małymi dziećmi czy dużymi bagażami). Standardem jest także zapewnienie pasażerom ogrzewanej poczekalni i ogólnodostępnych toalet. Warto zaznaczyć, że około połowa spośród wszystkich dworców ujętych w PID jest objęta ochroną konserwatorską. Dzięki inwestycjom PKP S.A. zabytkowym obiektom przywracana jest dawna świetność, a pasażerowie zyskują nowe funkcjonalności.

Największą realizowaną w ramach programu inwestycją jest modernizacja pięknego, zabytkowego dworca Gdańsk Główny. Jej wartość to 100 mln zł. Do tej pory w ramach Programu Inwestycji Dworcowych zostało zmodernizowanych i udostępnionych podróżnym 14 dworców kolejowych: Olsztyn Zachodni, Miechów, Żarów, Święta Katarzyna, Siechnice, Smardzów, Poznań Garbary, Poznań Zachodni, Jawor, Strzelin, Chojnów , Żagań , Pruszków , Zgorzelec. Łączna wartość zakończonych inwestycji to ok. 102 mln zł. Do końca 2019 r. podróżnym zostanie udostępniony jeszcze dworzec w miejscowości Czeremcha. Obecnie w trakcie prac budowlanych są 32 dworce kolejowe, w tym 20 dworców IDS-modułowych, realizowanych w formule „Projektuj i Buduj”.

Innowacyjne Dworce Systemowe

Innowacyjne Dworce Systemowe (IDS) to autorski projekt PKP S.A. zakładający budowę niewielkich oraz nowoczesnych dworców kolejowych dostosowanych do potrzeb lokalnych. Występują dwa typy IDSów –projektowane indywidualnie oraz modułowe. Do 2023 r. w ramach programu zostaną wybudowane IDS-y w 40 miejscowościach. IDS-y działają już w Nasielsku, Mławie, Ciechanowie i Strzelcach Krajeńskich Wschodnich.

IDS-y to dworce innowacyjne, komfortowe, bezpieczne (monitoring, kontrola dostępu, system włamania i napadu) oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To również dworce proekologiczne:

  • systemy do odzysku wód opadowych oraz wody szarej (po oczyszczeniu będzie używana do podlewania roślin oraz spłukiwania toalet),
  • oświetlenie oparte na oprawach LED wraz z implementacją automatyki,
  • energia elektryczna (w części) pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu,
  •  pompy ciepła – do ogrzewania dworców zostaną zastosowane pompy ciepła pobierające energię skumulowaną w gruncie.

Dostępność komunikacyjna

Przebudowy zwiększają dostępność dworców kolejowych między innymi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się poprzez:

  • likwidację barier architektonicznych,
  • budowanie wind, podjazdów etc.,
  • budowę linii prowadzących wraz z polami uwagi,
  • umieszczanie na dworcach oznaczeń w języku Braille`a oraz map dotykowych,
  • dostosowane toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe

Budowane są klimatyzowane i ogrzewane poczekalnie oraz ogólnodostępne toalety. Wdrażany jest system informacji głosowej oraz system dynamicznej informacji podróżnych. Poprzez montaż nowoczesnych systemów monitoringu, kontroli dostępu oraz systemów włamania i napadu zwiększa się poziom bezpieczeństwa.

KRZYSZTOF MAMIŃSKI prezes zarządu PKP S.A
KRZYSZTOF MAMIŃSKI prezes zarządu PKP S.A

Nowa jakość w polskiej kolei – Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023 obejmuje ok. 200 dworców, które zostaną zmodernizowane lub zbudowane od nowa za ok. 1,5 mld zł. Łączymy tradycję z nowoczesnością: 105 obiektów to zabytki, które będą przywracane do świetności. Powstanie również 40 nowych Innowacyjnych Dworców Systemowych, które będą odzwierciedleniem nowej jakości w polskiej kolei. I jedne, i drugie mają spełniać oczekiwania wszystkich grup pasażerów, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy osób starszych.

PLK LEPSZE PODRÓŻE, TOWARY NA TORY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są narodowym zarządcą 18,5 tys. km sieci linii kolejowych. Spółka każdego dnia nadzoruje sprawny i bezpieczny przejazd ponad 7,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych w całym kraju. PLK odpowiedzialne są również za układanie rozkładu jazdy, który powstaje na zamówienie przewoźników.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie największy w historii program inwestycyjny na kolei - Krajowy Program Kolejowy (KPK), obejmujący ponad 220 projektów za ponad 70 mld zł. Ogromne przedsięwzięcie, które wyrównuje dostępność komunikacyjną w Polsce, zwiększa możliwości sprawnych podróży w miastach i aglomeracjach. KPK tworzy lepsze warunki dla kolejowych przewozów towarowych. Dziesiątki inwestycji na torach realizowane są przy utrzymaniu rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i zapewnieniu przewozu towarów.

Modernizacja 9 tys. km torów

Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy zapewnia sprawne kursowanie rosnącej liczby pociągów pasażerskich i towarowych oraz modernizację i remont kolejowych tras. Możliwy jest również transport towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. gwarantują przepustowość linii, tzn. –możliwość przejazdu pociągów obok prowadzonych robót lub innymi, wcześniej przygotowanymi trasami. Finansowanie KPK zapewniają znaczące środki z programów unijnych i budżetu państwa W ramach Krajowego Programu Kolejowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują 9tys. km torów - czyli jedną trzecią dotychczasowej sieci.

Podróżni już korzystają z efektów inwestycji

Zmieniają się stacje i przystanki, podróże stają się krótsze i bardziej komfortowe. Z efektów KPK już korzystają podróżni na linii Lublin–Zaklików oraz osoby wsiadające do pociągów z nowych peronów na np. trasie z Rzeszowa do Przemyśla czy ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego. Po latach można pojechać pociągiem z Wrocławia do Lubina. Spektakularne efekty inwestycji to estakada Kraków Zabłocie– Krzemionki oraz nowe tory z Krakowa do Płaszowa. Na sieci kolejowej zamontowano dziesiątki nowych rozjazdów , a komputery i nowoczesne  systemy zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa na setkach kilometrów nowych torów. Efektem programu stają się krótsze czasy przejazdu pociągiem np. z Poznania do Piły. W każdym regionie Polski podróżni na nowych i zmodernizowanych przystankach zyskali komfortowe warunki dostępu do kolei.

Sprawniej pojada towary po torach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zapominają też o przewoźnikach towarowych, to ważny obszar inwestycji. Projekty nie są na pierwszy rzut oka widoczne dla pasażerów, ale segment przewozów towarowych czeka na efekty i już z nich korzysta. Oddawane są lepiej przygotowane do przewozu ładunków trasy. PLK modernizują mosty i wiadukty, które tworzyły wąskie gardła na liniach kolejowych. Ważnymi miliardowymi inwestycjami jest poprawa dostępu do portów morskich w Trójmieście oraz Szczecinie i Świnoujściu.

Bezpieczniejsze podróże

Zarządca infrastruktury zwiększa poziom bezpieczeństwa na kolei. Są inwestycje w specjalistyczny sprzęt, który zapewnia codzienne bezpieczne i sprawne podróże pasażerom kilku tysięcy pociągów pasażerskich oraz kursy składów towarowych. Osobne projekty realizowane są po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. To programy za setki milionów złotych związane z budową nowoczesnego systemu zarządzania ruchem pociągów i łącznością (ERTMS/ GSM-R), modernizacją rozjazdów i przejazdów. Są inwestycje, których efektem stają się bezkolizyjne skrzyżowania – budowane są nowe wiadukty. To bezpieczniejsze podróże, a dla środowiska lepszy system komunikacji, likwidacja korków na drogach.

Podróże oraz inwestycje

Obecnie jest szczytowy etap realizacji inwestycji. PLK jako zarządca infrastruktury odpowiedzialne są także za bezpieczny i sprawny przejazd tysięcy pociągów pasażerskich itowarowych. Te zadania trzeba łączyć i to się właśnie dzieje. Jest ścisła współpraca z przewoźnikami i wykonawcami. Dla wielu modernizowanych linii z wyprzedzeniem są przygotowywane trasy objazdowe. Na przykład, kiedy będzie modernizowany odcinek Czyżew – Białystok, pociągi pojadą trasą objazdową przez Bielsk Podlaski. Dla modernizowanej linii Warszawa–Lublin (nr 7) została przygotowana wcześniej trasa objazdowa przez Łuków i Parczew. Trasy objazdowe zapewniają przejazd pociągów pasażerskich i towarowych oraz pozwalają na realizację prac.

PKP CARGO INWESTUJE W PRZYSZŁOŚĆ

Do końca 2022 r. park taborowy PKP CARGO wzbogaci się o prawie 1250 platform intermodalnych oraz 151 nowych i zmodernizowanych lokomotyw, w tym pojazdów wielosystemowych, dzięki którym możliwe jest sprawniejsze prowadzenie przewozów intermodalnych.

 

 

PKP CARGO INWESTUJE W PRZYSZŁOŚĆ
Autor: Materiały Prasowe

Nowe platformy i lokomotywy

Spółka rozstrzygnęła już przetarg na zakup 936 wagonów do transportu kontenerów, trwa też postępowanie na kolejne 220 platform. W ramach tego projektu inwestycyjnego będzie też kupionych pięć lokomotyw wielosystemowych, którymi, bez konieczności wymiany pojazdu na gran i c y , będzie można prowadzić pociągi w ruchu międzynarodowym praktycznie po całej Europie. PKP CARGO skorzystało już z prawa opcji i rozszerzyło na początku tego roku stary kontrakt z Siemensem na 15 lokomotyw wielosystemowych (dostawy zrealizowano w 2016 r.) o kolejnych pięć lokomotyw (trzy pierwsze spółka już odebrała). Kolejne duże projekty taborowe będą realizowane we współpracy z Newagiem. W 2018 r. nowosądecki producent pociągów elektrycznych i lokomotyw dostarczył PKP CARGO trzy lokomotywy Dragon – sześcioosiowe pojazdy są przeznaczone do prowadzenia ciężkich pociągów o masie do ok. 4 tys. ton. Teraz zaś Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zakup kolejnych 31 lokomotyw Dragon. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 518,9 mln zł.

Cel: lider wśród państw Trójmorza

Zgodnie z planowaną umową Newag jeszcze w tym roku ma dostarczyć PKP CARGO siedem lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy (pomocny np. w pracach manewrowych na bocznicach lub do pokonania stosunkowo niedługiego odcinka niezelektryfikowanej linii). Natomiast druga część kontraktu dotyczyć będzie dostawy 24 lokomotyw dwunapięciowych (3 kV i 25 kV) w 2021 i 2022 r. (po 12 sztuk rocznie). Te pojazdy będą mogły być używane w Polsce, gdzie napięcie sieciowe to 3 kV i na terenie Czech lub Słowacji oraz innych państw na południe od Polski. To spowoduje, że wzrosną możliwości przewozów ładunków przez PKP CARGO w południowym paneuropejskim korytarzu transportowym i będzie to też narzędzie do realizacji jednego z celów strategii PKP CARGO – zdobycia pozycji lidera w przewozach intermodalnych wśród państw Trójmorza.

Terminalowa baza

PKP CARGO modernizuje Centrum Logistyczne w Małaszewiczach, gdzie koncentrują się przeładunki kontenerów jadących z Chin trasą nowego jedwabnego szlaku. Terminal wzbogaci się o nowe urządzenia przeładunkowe i suwnice, dzięki którym będzie można sprawniej i szybciej obsługiwać pociągi, a przepustowość Małaszewicz wzrośnie kilkukrotnie. Zmodernizowany i rozbudowany będzie także układ torowy, aby do terminala mogły wjeżdżać pociągi o zwiększonym nacisku na oś i o szerokim rozstawie kół. W celu usprawnienia obsługi logistycznej powołana została spółka PKP CARGO TERMINALE, która zintegruje 27 podmiotów należących do grupy i zlokalizowanych na terenie Polski. PKP CARGO nie wyklucza też budowy nowych jednostek lub akwizycji istniejących podmiotów, aby zwiększyć swoją bazę logistyczną. Jedną z możliwych lokalizacji są Karsznice – dzielnica Zduńskiej Woli.

PKP Intercity – kolej dużych inwestycji

PKP Intercity to największy operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia średnio ponad 380 pociągów.

PKP Intercity – kolej dużych inwestycji
Autor: Materiały Prasowe

Spółka jest w trakcie realizacji największego programu inwestycyjnego w swojej historii. Program „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 r., a jego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. PKP Intercity przeznaczy na to ponad 7 mld zł.

Szybki i nowoczesny tabor

Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery. W sumie w ramach strategii do 2023 r. PKP Intercity zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Znajdą się wśród nich pojazdy przedziałowe i bezprzedziałowe 1 i 2 klasy, gastronomiczne oraz do przewozu rowerów, wielofunkcyjne wagony COMBO oraz wagony ze Strefą Małego Podróżnika. Ponadto pasażerowie skorzystają z 12 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu push-pull. PKP Intercity kupi też 118 lokomotyw elektrycznych (jedno- i wielosystemowych) oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200km/h lub wyższej. W ramach strategii planowana jest również modernizacja 16 stacji postojowych.

Gigantyczne zakupy

W 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r. spółka zrealizowała istotną cześć swojej strategii taborowej. Wartość dotychczas zakontraktowanych inwestycji to ponad 4 mld zł.

Współpraca z NEWAG

W 2018 roku PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin, z opcją na dodatkowe 10 pojazdów. Wartość zamówienia wynosi ponad 367 mln zł brutto. Będą to najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce, mogące rozwinąć prędkość do 160km/h. Pierwsze dwa pojazdy zostaną dostarczone przewoźnikowi do końca 2019 r., a wszystkie lokomotywy zasilą park taborowy PKP Intercity do końca 2020 r. Zakup pojazdów zostanie sfinansowany w części ze środków unijnych. Lokomotywa Griffin w barwach PKP Intercity będzie jedną z atrakcji 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO.

Współpraca z H. Cegielski –Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu

Podpisany w 2017 r. i rozszerzony w 2018 r. kontrakt wartości 410 mln zł brutto przewiduje modernizację i przegląd 90 wagonów typu 111A. To wagony przedziałowe 2 klasy. Będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce. Aktualnie na tory wyjechało już 60 tych pojazdów. Jeden z wagonów tego typu będzie można zobaczyć podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. W 2018 r. obydwie spółki podpisały umowę na dostawę 55 nowych wagonów. Całkowita wartość zamówienia to 473,5 mln zł brutto. PKP Intercity w 2019 r. skorzystało również z prawa opcji na dodatkowe 26 wagonów, co zwiększyło wartość kontraktu do 697,3 mln zł brutto. Z nowoczesnych wagonów podróżni będą mogli korzystać w pociągach Express InterCity (EIC). W 2019 r. PKP Intercity podpisało umowę ze Spółką na modernizację 10 wagonów restauracyjnych. Wartość kontraktu to 61,4 mln zł brutto. Wagony będą wyposażone m.in. w klimatyzację, WiFi oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidzących.

Współpraca z PESA Bydgoszcz

PESA Bydgoszcz dostarczy przewoźnikowi 245 komfortowych, zmodernizowanych wagonów. Wartość inwestycji to prawie 1,03 mld zł brutto. W ramach umowy PESA dostarczy także 60 wagonów COMBO. To pierwsze wielofunkcyjne wagony w Polsce. Każdy będzie wyposażony w przedział rodzinny oraz przedział przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo znajdzie się tu miejsce do przewozu rowerów, a pasażerowie skorzystają z maszyn do sprzedaży napojów i przekąsek. Pasażerowie PKP Intercity podróżujący m.in. pociągami EIC mogą już skorzystać z 10 wagonów pasażerskich typu 140A/112A zmodernizowanych przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, działających razem jako konsorcjum pod nazwą Grupa PESA. Wartość kontraktu to ponad 41 mln zł brutto. Odnowione pojazdy są wyposażone m.in. w klimatyzację, ładowarki USB i łączność WiFi. Przedziałowy wagon 1 klasy typu 140A/112A będzie można zobaczyć podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. W 2019 r. przewoźnik podpisał z Grupą PESA wartą blisko 275 mln zł brutto umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74.

Współpraca ze Stadler Polska

W sierpniu PKP Intercity podpisało umowę ze Stadler Polska na dostawę 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Umowa przewiduje również świadczenie usług utrzymania przez 15lat. Wartość zamówienia wynosi 1,015 mld zł brutto. Dostawa pierwszych dwóch EZT ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne jednostki – w ciągu 48 miesięcy od podpisania kontraktu. Nowe pociągi będą przeznaczone do realizacji międzywojewódzkich przewozów pasażerskich.

PARTNERZY MATERIAŁU:
PKP S.A, PKP CARGO S.A., PKP INTERCITY S.A., PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.