porozumienie gaz system

i

Autor: Materiały prasowe

Bezpieczeństwo energetyczne

Porozumienie o współpracy pomiędzy spółką GAZ-SYSTEM i GTSOU

2023-03-17 12:06

W środę 15 marca 2023 r. zorganizowano w Warszawie konferencję „E23: PL for UA – Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”. Jednym głównych z tematów był rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie przesyłu gazu ziemnego. To szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście wstrzymanych z Rosji dostaw błękitnego paliwa.

Już nazajutrz, w czwartek 16 marca br., doszło do uroczystego podpisania Memorandum of Cooperation - porozumienia pomiędzy spółką GAZ-SYSTEM i GTSOU (Gas Transmission System Operator of Ukraine). Wykorzystanie potencjału obu krajów nie tylko wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i Ukrainy, ale też da większe możliwości w kwestii produkcji czy dystrybucji zielonych gazów - biometanu i wodoru.

porozumienie gaz system

i

Autor: Materiały prasowe

Jak zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja „E23” odbyła się w stolicy pod patronatem Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W Wydarzeniu udział wzięli m.in. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Anna  Moskwa i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusz Berger. Wśród przedstawicieli rządu ukraińskiego pojawili się  m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oraz Wiceministrowie Energii Mykola Kolisnyk i Julia Pidkomorna. Podczas spotkania przedstawiciele spółek polskich i ukraińskich zajmujących się przesyłem gazu ziemnego, ropy, energii elektrycznej i wytwarzaniem energii z atomu dyskutowali na tematy ważne dla bezpieczeństwa energetycznego obu krajów, a także o nowych źródłach energii. Ideą tego wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wysłuchania potrzeb i możliwości w zakresie infrastruktury energetycznej po stronie ukraińskiej i krajowej.

– Polska chce budować swoje bezpieczeństwo energetyczne w regionie z udziałem Ukrainy. Dziś zainicjowaliśmy skoordynowaną współpracę kluczowych spółek energetycznych. – powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej i dodał: – Chcemy wspólnie pracować nad rozwojem i zbliżeniem naszych rynków gazu ziemnego, a także wymieniać się doświadczeniami w zakresie wykorzystania biometanu i wodoru.

„Zazielenienie gazu” to dobry kierunek

Rozmowy dotyczyły również dalszej współpracy w związku z wodorem i biometanem w ramach procesu transformacji energetycznej. Jak zauważył Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM, obie spółki od dawna aktywnie współpracują na rzecz dynamizacji wymiany transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą. Pozostają jeszcze jednak do rozstrzygnięcia kwestie prawne i techniczne transgranicznego przesyłu wodoru i biometanu. Zbudowanie silnego, perspektywicznego rynku gazu, biometanu i wodoru pozwoli na zaspokajanie potrzeb także innych państw. Prezes GAZ-SYSTEM dodał, że rynek biometanu, czyli „zazielenienie gazu” jest opłacalnym krokiem, dzięki któremu spółki pozyskują m.in. zielone certyfikaty. To rozwiązanie korzystne także dla środowiska.

Porozumienie o współpracy – podpisane!

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 marca 2023 r. w siedzibie GAZ-SYSTEM w Warszawie, nastąpiło uroczyste podpisanie Memorandum of Cooperation, czyli porozumienia o współpracy w zakresie przesyłu gazu ziemnego między operatorem polskim a ukraińskim. W wydarzeniu wzięli udział Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM Marcin Chludziński, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusz Berger, Wiceminister Energii Ukrainy Julia Pidkomorna i p.o. Prezesa GTSOU Paweł Stańczak. W ramach porozumienia strony zadeklarowały podejmowanie  działań  na rzecz zapewnienia technicznych przepustowości ciągłych do Ukrainy oraz wsparcie ukraińskiego partnera na forum unijnym w pozyskaniu dofinansowania. . Ponadto oba kraje będą analizować możliwości istniejącej  infrastruktury  gazowej  w celu integracji systemów i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

– Tylko pracując razem i łącząc nasze wysiłki, możemy zapewnić niezależność od dostaw nośników energii kraju agresora. Jestem przekonana, że podpisanie Memorandum i jego dalsza realizacja będą korzystne dla obu naszych krajów – powiedziała Julia Pidkomorna, Wiceminister Energii Ukrainy.

Nowy rozdział w polskim rynku gazowym

Porozumienie zawarte między spółkami GAZ-SYSTEM i Gas Transmission System Operator of Ukraine określa wspólną, wieloletnią kooperację, która będzie miała kluczowe znaczenie w procesie transformacji energetycznej i budowania bezpieczeństwa energetycznego obu państw. Dokument wszedł w życie w dniu jego podpisania.

– Podpisanie porozumienia o współpracy umożliwi podjęcie formalnych działań na rzecz integracji rynków gazu Polski i Ukrainy. Dzięki temu zostaną zdefiniowane obszary współdziałania obu spółek zgodnie z potrzebami stron i kierunki dalszych działań zarówno w sektorze gazu ziemnego, jak i gazów odnawialnych. Uruchomione w zeszłym roku przez GAZ-SYSTEM interkonektory międzysystemowe takie jak Baltic Pipe czy połączenie z Litwą i Słowacją tworzą nowe szlaki dostaw gazu na Ukrainę. Widzimy możliwości wsparcia rynku ukraińskiego także gazem LNG poprzez Terminal w Świnoujściu oraz projektowany Terminal FSRU w Gdańsku – dodał Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM. Zdaniem Pawła Stańczaka, p.o. Prezesa GTSOU: „połączenie potencjałów infrastruktury gazowej Ukrainy i Polski może stać się jednym z kluczowych elementów uniezależniania się Europy od rosyjskiego monopolisty gazowego”.

Nasi Partnerzy polecają