Rekordowa “Rudna”, Pionierski Lubin, Słone Polkowice Sieroszowice

i

Autor: Materiały prasowe

Zakłady górnicze

Rekordowa “Rudna”, Pionierski Lubin, Słone Polkowice Sieroszowice

2022-12-02 0:05

Pionierski „Lubin”. Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia KGHM i pierwsza, która dotarła do odkrytego w 1957 r. największego złoża rud miedzi na świecie. Była poligonem doświadczalnym w rozwoju głębinowego górnictwa miedzi w Polsce. To tutaj po raz pierwszy w kraju zastosowano komorowo- -filarowy system eksploatacji złoża z użyciem maszyn samojezdnych. Obecnie ta technologia stosowana jest we wszystkich kopalniach należących do KGHM.

W roku 2023 kopalnia będzie obchodzić 55-lecie. Budowę rozpoczęto od pogłębienia szybu L-III, nazwanego później szybem „Bolesław” (dla uhonorowania inż. Bolesława Sztukowskiego, naczelnego inżyniera Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rudy Miedzi w Lubinie), którym w marcu 1963 r. górnicy po raz pierwszy dotarli do pokładów rud miedzi. Oficjalne przekazanie kopalni do eksploatacji nastąpiło w 1968 r.

„Lubin” prowadzi wydobycie na głębokości od 450 do 1000 m. Zawartość srebra w tutejszych zasobach geologicznych jest wyjątkowo duża i wynosi około 50 g na tonę rudy.

Słone „Polkowice - Sieroszowice”

Kopalnia „Polkowice-Sieroszowice” powstała w 1996 r. w wyniku połączenia Zakładu Górniczego „Polkowice” i Zakładu Górniczego „Sieroszowice”. W słynnym „Sierpolu” wydobywa się nie tylko rudę miedzi, lecz także sól kamienną - 800t dziennie. Sól ta jest wykorzystywana do posypywania dróg zimą.

Zakłady górnicze

i

Autor: Materiały prasowe

Kopalnia „Polkowice” rozpoczęła wydobycie w 1968 r., zaś kopalnia „Sieroszowice” w1980r.

Kopalnia ma w niedalekiej przyszłości eksploatować przylegający do niej na północy obszar górniczy „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Biorąc pod uwagę wielkość zasobów rudy miedzi występujących na tym obszarze, jego udostępnienie stanowi obecnie największy głębinowy projekt górniczy w Europie. Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznie.

W kopalni „Polkowice-Sieroszowice” wydobywana jest także – i to dokładnie od 30 lat – sól kamienna. Jej pokłady odkryto na części obszaru górniczego „Sieroszowice”, powyżej złoża rud miedzi. Rocznie wydobywa się tu ok. 300 tys. ton soli.

Wydobycie soli to ciężka praca, m.in. dlatego, że wyrobiska trzeba odtwarzać.

Trzeba przywracać im pierwotny kształt, ponieważ się zaciskają. Sól jest pokładem o charakterze plastycznym, niektóre chodniki trzeba stale przerabiać, bo dosłownie znikają w oczach – mówi inż. Joanna Wrzosek, starszy geolog górniczy nadzorujący oddział solny

Ciekawostką jest, że większość kryształów soli ze słynnych żyrandoli w kopalni soli w Wieliczce pochodzi właśnie… z Sierpolu. Objętość i lokalizacja złoża soli, jej puste wyrobiska i wyjątkowy mikroklimat rozbudzają wyobraźnię osób, które szukają różnego zastosowań dla tych miejsc. Na razie pozostaje jej główne przeznaczenie – zapewnienie nam bezpieczeństwa na drogach.

Rekordowa “Rudna”, Pionierski Lubin, Słone Polkowice Sieroszowice

Zakłady Górnicze „Rudna” znajdują się niedaleko Polkowic, na Dolnym Śląsku. To jedna z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie. A ma być też najgłębsza w Europie – priorytetowy projekt KGHM „Głogów Głęboki-Przemysłowy” przewiduje, że ruda będzie tu wydobywana na poziomie 1350 m pod ziemią! „Rudna” idzie też z duchem czasu – stawia na nowe technologie i ekologię.

Zakłady górnicze

i

Autor: Materiały prasowe

Kopalnia „Rudna” oficjalnie ruszyła w 1974 r. Głębokość zalegania skał miedzionośnych w złożu „Rudna” wynosi od 815 do 1245 m, a złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy” sięga aż do 1385 m. ZG „Rudna” ma 10 szybów o głębokości od 940 do 1241,7 m z zabudowanymi w nich górniczymi wyciągami szybowymi: czterema wydobywczymi, czterema zjazdowo-materiałowymi oraz siedmioma awaryjno-rewizyjnym. Szyby spełniają również funkcje wentylacyjne. Średnio kopalnia „Rudna” wydobywa około 12 mln ton rudy rocznie. Gdy ruszy „Głogów Głęboki”, w latach 2028–2035, produkcja tylko z tego jednego złoża przynosić będzie 10–11 mln ton rudy, z której będzie można uzyskać ok. 200–220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Obecnie kopalnia „Rudna”, podobnie jak inne oddziały KGHM, przeżywa zieloną rewolucję. Na dole kopalni, w najtrudniejszych warunkach, pracuje już pierwsza maszyna elektryczna – ładowarka. Nie ma tam możliwości bieżącego ładowania maszyny, dlatego jej czas pracy na jednym ładowaniu to sprawa kluczowa.

Ładowarka wyprodukowana została przez szwedzką firmę i wyposażona jest w baterie litowo-jonowe, które zasilają dwa silniki – trakcyjny oraz obsługujący układ hydrauliczny – o łącznej mocy 360 kW. Według założeń projektowych pojemność baterii ma gwarantować działanie maszyny przez minimum trzy godziny.

Zakup ładowarki elektrycznej jest projektem badawczo-rozwojowym, który ma nam dać odpowiedź, na ile efektywne są elektryczne maszyny ładująco-odstawcze pracujące w najtrudniejszych warunkach w kopalni – mówi Tomasz Kras, główny inżynier energo-maszynowy, kierownik działu energomechanicznego ds. maszyn dołowych w ZG „Rudna”. – Coraz bardziej restrykcyjne normy dotyczące ochrony środowiska, czyli np. emisji tlenków azotu, cząstek stałych, dwutlenku węgla, ale również wysoka temperatura wydzielana przez silniki spalinowe każą nam już teraz szukać optymalnych rozwiązań, które będą szerzej wykorzystywane w przyszłości. Musimy zdobyć doświadczenie w tym zakresie i właśnie temu służy ten projekt – wyjaśnia.

Z Komory Eksploatacji Maszyn Dołowych (KEMD) C-8 wydzielone zostało stanowisko pracy maszyny, które – ze względów bezpieczeństwa – zlokalizowane jest nieco na uboczu. Zastosowano tam też dodatkowe zabezpieczenia.

W ocenie operatorów obsługa ładowarki jest bardzo zbliżona do obsługi ładowarek spalinowych. Chwalą jednak maszynę za cichszą pracę, lepszą widoczność z kabiny, szybkość i zwinność.

PARTNEREM DODATKU JEST KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Nasi Partnerzy polecają