To był dobry rok dla rodzin

i

Autor: Materiały prasowe

Program Maluch

To był dobry rok dla rodzin

2022-12-22 0:05 Materiał sponsorowany

Rok 2022 to wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, dopłat do opieki żłobkowej, a z końcem listopada także zapowiedź zmian w programie Maluch+. Dzięki zwiększeniu budżetu do 5,5 mld zł ma powstać 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. – Polityki prorodzinnej nie można zawiesić na rok czy dwa, w oczekiwaniu na lepsze czasy. Nie zwalniamy tempa mimo kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Opieka nad najmłodszymi dziećmi to spore wyzwanie dla rodziców, szczególnie gdy chcą łączyć ją z pracą zawodową.

Rolą państwa jest wspieranie rodziców w opiece nad ich pociechami – by każdy, kto chce wrócić do pracy lub ją podjąć, miał taką możliwość. Dlatego z początkiem roku uruchomiliśmy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a w kwietniu – dopłaty do opieki żłobkowej. Z kolei pod koniec listopada, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, ogłosiliśmy zmiany w programie Maluch+. Zwiększony budżet będzie równoznaczny z powstaniem ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie w opłacaniu opieki nad dziećmi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który wszedł w życie w początkiem 2022 r., to nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przyznawane niezależnie od dochodów. Rodziny same decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki. W 2022 r. z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzysta ok. 615 tys. dzieci, a kwota wsparcia to ok. 3,1 mld zł.

Z kolei od kwietnia 2022 r. można składać wnioski o rządowe dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Przysługuje ono na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki. W 2022 r. ze wsparcia ma skorzystać ok. 110 tys. dzieci.

Nowa odsłona programu Maluch+

Pod koniec listopada br. premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny Marlena Maląg ogłosili zmiany w nowej edycji programu Maluch+.

Zależy nam, by z mapy Polski zniknęły „białe plamy”, czyli gminy, w których nie działa ani jeden żłobek czy klub dziecięcy. Zdecydowanie zwiększamy finansowanie programu – na jego funkcjonowanie przeznaczymy 5,5 mld zł, dzięki czemu powstać może ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi – wskazuje minister Marlena Maląg. Jak dodaje, każde z utworzonych miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania przez 36 miesięcy.

Jasne kryteria podziału środków

Nowa edycja programu Maluch+ to uporządkowanie i wdrożenie ogólnopolskich jasnych kryteriów wsparcia opieki żłobkowej.

  • Środki będą dzielone zgodnie z wzorem, który zakłada, że gminy uzyskają konkretną pulę środków finansowych do wykorzystania na tworzenie miejsc opieki zgodnie z jej potrzebami wynikającymi ze statystyk.
  • W ramach nowej odsłony programu można będzie uzyskać dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Miejsca te mogą być tworzone w już istniejących instytucjach lub w nowych placówkach.
  • W przypadku budowy lub zakupu nieruchomości, w której będzie mieściła się placówka, gmina będzie mogła otrzymać 35 862 zł dofinansowania w przeliczeniu na jedno miejsce opieki (bez kosztów VAT). W przypadku adaptacji pomieszczeń i ich wyposażenia dofinansowanie wyniesie 12 410 zł na miejsce. Na wsparcie w takiej wysokości – 12 410 zł – mogą liczyć też inne podmioty, nie tylko samorządy, czyli instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
  • Na utworzenie nowych miejsc gmina będzie miała trzy lata, natomiast podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego – 2 lata. Daje to dużą elastyczność.
  • Samorządy, jak i inne podmioty będą mogły otrzymać też dofinansowanie funkcjonowania utworzonych miejsc. Takie dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 lata. Miesięczna kwota dofinansowania do funkcjonowania miejsca wynosi do 837 zł, przy czym w przypadku podmiotów innych niż samorząd dofinansowanie to będzie przeznaczone na obniżenie opłat rodziców za pobyt dziecka w instytucji.
  • Środki mogą pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Samorządy nie muszą wnosić żadnego wkładu własnego.

Więcej miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi

Chociaż program Maluch+ działa od 2011 r., to dopiero za rządów Zjednoczonej Prawicy nabrał rozpędu. W 2018 r. niemal trzykrotnie zwiększono dofinansowanie na tworzenie nowych i utrzymanie już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – ze 151 mln zł do 450 mln zł rocznie – dzięki czemu znacznie wzrosła dostępność miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 r. było niespełna 3tys. placówek, które oferowany zaledwie 84tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ponad 228tys. miejsc opieki nad maluchami –wylicza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Za tymi liczbami stoją zwiększone środki na działanie programu. W latach 2016-2021 rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył na ten cel ok. 2,1 mld zł. Teraz nakłady na program wzrosną ponad dwukrotnie do kwoty 5,5mld zł.

Jak podkreśla minister Marlena Maląg, w ostatnich latach znacząco wzrosły nakłady na politykę rodzinną. W2022 r. było to łącznie blisko 86mld zł, w 2015 roku – zaledwie 32 mld zł.

partner materiału

i

Autor: Materiał prasowy