Wolontariat 2.0. Zmiana na lepsze jest w naszych rękach!

i

Autor: Fot. www.gov.pl

Wolontariat

Wolontariat 2.0. Zmiana na lepsze jest w naszych rękach!

2023-09-22 0:05 Materiał sponsorowany

Nie boją się wyzwań, są otwarci na innych, świadomi potrzeb ludzi ich otaczających i gotowi nieść pomoc. Wolontariusze, bo to o nich mowa, są obecni nie tylko podczas popularnych i masowych akcji społecznych, lecz także przy organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Codziennie angażują się również w pomoc placówkom tworzącym zajęcia edukacyjne dla dzieci, promującym zdrowy styl życia oraz inne działania zmieniające nasze najbliższe otoczenie.

Zmiana na lepsze jest w naszych rękach! Przykładem inspirującej postawy jest historia Karoliny Wilk-Korab – prezes, a zarazem koordynatorki wolontariatu w Fundacji Lucky-Ski. Karolinę wyróżnia przede wszystkim profesjonalizm, którym inspiruje kolejne rzesze wolontariuszy, udowadniając, że każdy może przyczynić się do pozytywnych przemian w naszym społeczeństwie.

Według Karoliny profesjonalizacja wolontariatu to nie tylko świetna organizacja pracy, lecz także wysoka jakość usług i ciągłe szkolenia, które zapewniają ochotnikom niezbędne umiejętności. Fundacja Lucky-Ski, zajmująca się m.in. hipoterapią, odnosi sukcesy dzięki wspólnocie, którą udało się stworzyć koordynatorce, angażując w wolontariat swoich bliskich oraz lokalną społeczność. Poprzez swoje działania kontynuuje ona rodzinną tradycję pomocy innym. Podążając za wzorcami wyniesionymi z domu, wspiera potrzebujących oraz edukuje wolontariuszy, którzy w przyszłości będą przekazywać dalej wyznawane przez nią wartości.

Fundacja Lucky-Ski korzysta ze środków finansowych Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030. Programem zarządza Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzięki Korpusowi, Karolina i wszyscy, którzy podążają za jej przykładem, mogą angażować się w pomoc innym. Niedawno wprowadzone zmiany w Korpusie Solidarności, w tym uruchomienie nowej ścieżki wsparcia finansowego „WOW w NGO”, mają na celu podniesienie jakości i skuteczności pracy wolontariuszy poprzez ich profesjonalizację. Jest to przełomowy krok dla tych, którzy aspirują do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach pozarządowych, chcą zakładać własne fundacje czy też pragną zaangażować w pomoc społeczną swoje otoczenie. Dzięki tej ścieżce wolontariat nie jest już tylko formą bezinteresownego działania prospołecznego, ale staje się narzędziem dla profesjonalistów, którzy chcą zarządzać wolontariatem w sposób efektywny i zorganizowany.

Wolontariat 2.0. Zmiana na lepsze jest w naszych rękach!

i

Autor: Fot. Materiały prywatne Karoliny Wilk-Korab

Za sprawą Korpusu Solidarności, który powstał z inicjatywy Komitetu ds. Pożytku Publicznego, coraz więcej działań organizacji pozarządowych może więc liczyć na nowe możliwości. Jakość i skuteczność Programu czynią go narzędziem społecznej zmiany, które dostępne jest dla każdego, kto chce się zaangażować w rozwój wspólnoty – zarówno tej lokalnej, jak i globalnej. „Korpus Solidarności to coś więcej niż program, to ruch społeczny, który angażuje wszystkie osoby – niezależnie od wieku, wykształcenia czy doświadczenia – do działania na rzecz wspólnoty, którą tworzymy wszyscy jako obywatele” –  podkreśla prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu.

Wizja rozwoju wolontariatu zaproponowana przez Komitet oparta jest więc na głębokim zrozumieniu istoty i wartości pracy wolontariuszek i wolontariuszy. Połączenie wolontariatu, profesjonalizmu i współpracy z instytucjami państwowymi dało narzędzie realnej społecznej i ekonomicznej zmiany. „Badania GUS z 2011 roku pokazują, że praca wolontariuszy ma rzeczywisty wpływ na gospodarkę. Równowartość aż 3 proc. PKB, co przekłada się na 40 mld zł, zostało wygenerowane dzięki ich zaangażowaniu. To jasny dowód, że praca ochotnicza nie tylko w sposób pozytywny wpływa na społeczność, ale również generuje oszczędności dla państwa i samorządów, które w przeciwnym wypadku musiałyby inwestować znaczne środki w realizację tych samych celów” – mówi prof. Gliński.

„Od 2018 roku NIW przekazał polskim NGO ok. 6 tys. dotacji. Ponad 54 mln zł (na cztery lata realizacji pierwszej edycji „WOW w NGO”) trafi do organizacji wolontariackich. Według statystyk Korpus Solidarności od początku swojego istnienia zgromadził już ponad 7 tys. wolontariuszy. Do tej pory otrzymali oni szansę uczestniczenia w 4300 różnorodnych działaniach edukacyjnych, takich jak: szkolenia, debaty oraz spotkania branżowe. Przeprowadzenie wspomnianych aktywności umożliwiło powstanie ponad 200 Miejsc Przyjaznych Wolontariuszom, przy współpracy z 37 regionalnymi i lokalnymi partnerami Korpusu Solidarności. Ochotnicy otrzymali ponad 500 minigrantów i bonów edukacyjnych oraz mieli szansę rozwijać swoje kompetencje wraz z ponad 170 edukatorami Korpusu Solidarności” – podkreśla Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW.

Jak widać, Korpus Solidarności to zarówno inwestycja w jednostki, jak i społeczeństwo. Przy wsparciu dobrze zaplanowanych i zarządzanych struktur otwierają się nowe możliwości dla wolontariuszy, którzy podążają za przykładem osób takich jak Karolina Wilk-Korab. Ostatecznie Program stanowi też dowód na to, że wolontariat może być katalizatorem długotrwałych, pozytywnych zmian. Przyczynił się nie tylko do powstania i owocnego funkcjonowania różnorodnych działalności, lecz także, za sprawą profesjonalizacji pracy wolontariuszy, zapewni jednostkom dostęp do bogatych zasobów oraz edukacji na najwyższym poziomie.

Narodowy Instytut Wolności logo

i

Autor: Materiały prasowe
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany