Zmieniło się podejście do wydatków w 2021 r.

2021-01-21 0:00 Materiał Partnerski
Zmieniło się podejście do wydatków jest w 2021 r.
Autor: Shutterstock

Jak wynika z Barometru Providenta, obok postanowień noworocznych część osób planuje również wydatki. Jednak tych planujących jest prawie o połowę mniej niż w zeszłym roku. Ponadto wyraźnie zmieniła się struktura wydatków planowanych na kolejny rok. Czyżby zmianie uległy też nasze priorytety?

Z przeprowadzonego wśród Polaków cyklicznego badania wynika, że zaledwie 38,1 proc. badanych planuje większe wydatki na 2021 r. To niewiele, jeśli pod uwagę weźmiemy poprzedni rok, w którym plany wydatków na kolejnych 12 miesięcy miało aż 70 proc. uczestników badania.

Barometr Providenta dostarcza cennych informacji na temat zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2020 r. przez Danae Sp. z o.o. metodą CAWI. Udział w nim wzięło 1106 dorosłych Polaków z terenów miejskich i wiejskich.

Planowane wydatki

Okazuje się, że przyszłe inwestycje najczęściej planowały osoby o najniższym oraz o najwyższym dochodzie. Być może wynika to z tego, że ci, którzy zarabiają odpowiednio dużo, mogą zrealizować swoje marzenia i plany, natomiast osoby o stosunkowo niskich dochodach muszę tak zaplanować wydatki, aby starczyło im środków do kolejnej wypłaty. Jedni planowali dla przyjemności, a inni – z konieczności. Ponadto chętniej wydatki planowały osoby z licencjatem bądź posiadające wyższe wykształcenie. Może to świadczyć o tym, że obok studiowania osoby te również pracują lub właśnie wchodzą na rynek pracy z konkretnymi oczekiwaniami finansowymi.

Plany na 2020 vs. 2021

Porównując zeszłoroczne plany finansowe Polaków do planów wydatkowych na 2021 r., widać znaczące różnice. W minionym roku uczestnicy badania najczęściej wskazywali na następujące wydatki:

  • Codzienne wydatki: zakupy, rachunki – 54 proc.
  • Wyjazd wakacyjny – 50 proc.
  • Remont domu/ mieszkania – 49 proc.
  • Zakup sprzętu RTV/ AGD – 36 proc.
  • Leki, lekarze, leczenie – 33 proc

Jednak struktura najczęściej wskazywanych wydatków się zmieniła Z Barometru Providenta wynika, że w 2021 r. największy nacisk – 39,8 proc. badanych – stawia na remont domu lub mieszkania. W ubiegłym roku to była dopiero trzecia pozycja na liście planowanych wydatków. W 2021 r. drugim w kolejności planowanym wydatkiem jest urlop (26,5 proc. uczestników badania). To prawie o 14 proc. mniej niż w 2020 r. Być może ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią nie tylko nie chcemy czy boimy się planować wakacje, ale też może zwyczajnie wielu na taki wyjazd nie stać. Jedynie 23,2 proc. respondentów wskazuje na konieczność  zaplanowania codziennych wydatków, a 19,7 proc. badanych osób bierze pod uwagę koszty związane z leczeniem. W 2020 r. więcej osób planowało koszty ewentualnego leczenia. Zakupy związanie z doposażeniem domu czy mieszkania (meble, sprzęt AGD i inne) planuje zaledwie 19,6 proc. badanych Polaków – to także mniej osób niż rok temu.

Zmiana priorytetów

Coś się w nas zmieniło. Po pierwsze: priorytety. Najwięcej badanych osób planuje w 2021 r. remont. W zeszłym roku wiele czasu spędziliśmy właśnie w czterech ścianach. Być może chęć remontu wynika z potrzeby zmiany otoczenia, chęci przerwania rutyny albo jest to kwestia zaoszczędzonych pieniędzy. Planowanie urlopu, wspólnego wyjazdu na wakacje także może świadczyć o tym, że jesteśmy zmęczeni pracą, ograniczeniami, obostrzeniami. Codzienne wydatki, koszty leczenia i potrzeba wyposażenia mieszkania lub domu sprzętem RTV i AGD są tylko nieco mniej ważne. Po drugie: wyraźnie zmniejszyła się liczba osób planujących wydatki na kolejnych 12 miesięcy.

KOBIETY PLANUJĄ CZĘŚCIEJ

Barometr Providenta wskazuje na to, że zdecydowanie mniej Polaków niż w zeszłym roku ujmuje w swoich noworocznych postanowieniach najważniejsze wydatki (mniej niż połowa). Odsetek osób, które zaplanowały wydatki na przyszły rok, przekroczył połowę tylko w jednej grupie wiekowej – 25–34 lata – i to nieznacznie, bo wyniósł 52,1 proc. Nie jest też zaskoczeniem, że częściej większe wydatki planowały kobiety (prawie 41 proc. kobiet w porównaniu do 35 proc. mężczyzn).

Provident
Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze