Porady

Dowiedz się, co wolno komornikowi

07.11.2009, godz. 11:33
Kiedy do mieszkania ma wkroczyć komornik, na domowników pada blady strach. Nic dziwnego. Nie dość, że grozi im wizja ogołocenia z dorobku życiowego, to nierzadko zdarza się, że egzekutor długu wobec zadłużonych osób zachowuje się bezczelnie i agresywnie. Nie pozwól na to! Przeczytaj uważnie, do czego ma prawo komornik.

Komornik musi zawiadomić cię o wszczęciu egzekucji. Musi też umożliwić ci swobodne przeglądanie akt sprawy egzekucyjnej. Zanim przystąpi do egzekucji, na twoje żądanie powinien pokazać ci oryginalny tytuł wykonawczy. Nie możesz odmówić wpuszczenia komornika do mieszkania, jeśli ma wyrok sądu (nawet jeśli jest on nieprawomocny!). Jeśli to zrobisz, przyjdzie z policją. Co więcej, ma nawet prawo wyłamać drzwi, jeśli mu nie otworzysz!

Komornik na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty może zająć:

- ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom, mieszkanie) stanowiące własność dłużnika. Ma prawo je nawet sprzedać,

- wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę,

- konta bankowe dłużnika.

Komornik może ukarać cię grzywną, jeśli:

- nie poinformujesz go o aktualnym miejscu zamieszkania lub o tym, że zmieniłeś pracę,

- bez uzasadnienia odmawiasz składania wyjaśnień i nie udzielasz informacji,

- nie zastosowałeś się do polecenia komornika, który kazał ci opuścić miejsce postępowania egzekucyjnego.

Komornik może dać ci upomnienie, gdy:

- zachowujesz się niewłaściwie w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego.

Komornik może też:

- nakazać opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,

- zarządzić przymusowe otwarcie oraz przeszukanie mieszkania, a także ubrania, które masz na sobie,

- zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu przełamania twego biernego lub czynnego oporu.

Pamiętaj!

Komornik może wykonywać swoje czynności wyłącznie w dni robocze i soboty, w godzinach od 7.00 do 21.00. W innym czasie - tylko w wyjątkowych sytuacjach i dopiero po uzyskaniu pisemnego zezwolenia prezesa sądu rejonowego, które powinien ci pokazać.

Komornik nie może zabrać ci całego majątku. Może natomiast zająć:

1. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę:

75 proc. pensji - ale tylko w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

50 proc. wynagrodzenia - jeśli nie spłacasz innych należności (np. kredytów).

Uwaga!

Komornik musi ci jednak zostawić co najmniej minimalne wynagrodzenie (dziś - 1126 zł);

2. Jeśli pobierasz rentę lub emeryturę:

25 proc. renty lub emerytury, niezależnie od tego, jak jest wysoka,

do 60 proc. jeśli dług idzie na poczet świadczenia alimentacyjnego.

Uwaga!

Komornik musi ci zostawić co najmniej połowę minimalnej renty lub emerytury.

Pamiętaj!

Ze świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych komornik nie ma prawa dokonywać żadnych potrąceń.

Są rzeczy, których komornikowi nie wolno ruszyć. Musi pozostawić:

- przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieliznę i ubranie codzienne, niezbędne dla ciebie i będących na twoim utrzymaniu członków rodziny,

- zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca,

- narzędzia i inne przedmioty niezbędne do twojej pracy zarobkowej (z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych),

- przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane poniżej ich wartości, a dla ciebie mają znaczną wartość użytkową.

Uwaga!

Na każdym etapie postępowania masz prawo złożyć skargę na komornika, jeśli naruszy on procedurę egzekucyjną. Wszczęcie egzekucji nie pozbawia cię prawa do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Dług możesz spłacić bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi. Jeżeli spłacisz całą należność bezpośrednio wierzycielowi, a ten złoży wniosek o umorzenie egzekucji, opłata egzekucyjna wyniesie tylko 5 proc. kwoty pozostałej do wyegzekwowania.

tagi: długi prawo
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: