WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska Matura 2016. Biologia rozszerzona. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Matura 2016. Biologia rozszerzona. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

10.10.2016, godz. 12:18
Matura biologia1
foto:

Matura 2016 z biologii roszerzona odbyła się dziś, 11 maja o godzinie 9. Licealiści pisali egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym - w zależności, jaki wcześniej zadeklarowali. Jakie zadania pojawiły się na maturze z biologii na poziomie rozszerzonym? Specjalnie dla was zamieszczamy arkusze wraz z odpowiedziami.

Matura 2016 z biologii poziom rozszerzony. Dziś o godzinie 9:00 licealiści napisali maturę z biologii. Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczniowie, którzy wybrali biologię jako obowiązkowy przedmiot dodatkowy zdawali ją na poziomie rozszerzonym, jedynie ci, którzy piszą biologię nadprogramowo, mogli zdecydować się na poziom podstawowy. Jakie zadania pojawiły się na maturze z biologii na poziomie rozszerzonym? Arkusze zamieściliśmy w galerii. Maturzyści twierdzą, że zadania były proste, wręcz banalne. U nas znajdziecie arkusze z dzisiejszej matury z biologii wraz z odpowiedziami. Sprawdźcie, jak wam poszło!

Zadanie 1.
A - ponieważ napięcie powierzchniowe występuje na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, cieczą lub gazem. To powoduje, że powierzchnia ta jest sprężysta jak błona C - ponieważ są zmiennocieplne B - wydzielanie potu przez skórę jest procesem niezbędnym po zachowania prawidłowej ciepłoty ciała. Gdy organizm jest przegrzany, pocenie pomaga mu się schłodzić

Zadanie 2.1.
Półautonomiczność mitochondium potwierdza to, że synteza ATP składa się z cząsteczek białek powstałych z informacji genetycznej zlokalizowanych w jądrze komórkowym i w DNA mitochondrium.

Zadanie 2.2.
C

Zadanie 2.3
protony, matriks, ADP

Zadanie 3
Zatrucie metanolem jest dla organizmu człowieka bardzo groźne, ponieważ produkty jego utleniania (aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy) są silnie toksyczne. Utlenianie metanolu katalizuje dehydrogenaza alkoholowa. Enzym ten katalizuje również proces utleniania etanolu, ale produktem tej reakcji jest aldehyd octowy, który jest znacznie mniej toksyczny dla organizmu człowieka. Pierwsza pomoc osobom, u których podejrzewa się zatrucie metanolem, polega na jak najszybszym podaniu około 100 ml alkoholu etylowego
Zadanie 3.1.
A

Zadanie 3.2
Produkty utleniania metanolu są toksyczne dla człowieka. Etanolu - podczas procesów utleniania - zmniejszy ich ilość, bo metanol i etanol potrzebują tego samego enzymu.

Zadanie 4
Cząsteczki fosfolipidów mają jednocześnie właściwości hydrofilowe i hydrofobowe. Ta cecha odgrywa istotną rolę w samoistnym organizowaniu się cząsteczek fosfolipidów w środowisku wodnym w liposomy, czyli struktury mające postać mikropęcherzyków. Liposomy, np. lipoproteiny krwi, występują w organizmach. Są też produkowane i wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Wewnątrz liposomów umieszcza się np. zawiesiny leków. Dodatkowe umieszczenie odpowiednich cząsteczek sygnałowych w warstwie lipidowej liposomów sprawia, że łatwiejsze staje się dostarczenie ich zawartości do wnętrza komórek mających określone receptory rozpoznające i wiążące te cząsteczki sygnałowe. Na poniższych rysunkach przedstawiono budowę liposomu (I) i fuzję liposomu z błoną komórkową (II).

Zadanie 4.1.
wewnątrz i na zewnątrz liposomu występuje środowisko hydrofilowe

Zadanie 4.2.
błona komórkowa i liposom zbudowane są z podwójnej warstwy fosfolipidowej

Zadanie 4.3.
Cząsteczki sygnałowe wprowadzone do błony liposomu ułatwią wporwadzenie leku, bo zostaną one rozpoznane przez receptory komórki

Zadanie 5
Uczniowie zebrali 100 liści z krzewów bzu czarnego rosnących na południowym skraju lasu mieszanego oraz 100 liści z krzewów bzu czarnego rosnących w podszycie tego lasu (stanowisko zacienione). Zmierzyli długość i szerokość każdego liścia złożonego oraz obliczyli średnie wartości tych cech w każdej grupie.

Zadanie 5.1.
Jaki wpływ na długość oraz szerokość liści bzu czarnego ma nasłonecznienie?
Zadanie 5.2.
Na zacienionym stanowisku bez czarny miał szersze i dłuższe liście, bo miał mniejszy dostęp do światła.
Zadanie 6. E
pikotyl to odcinek łodygi siewki znajdujący się między liścieniami a pierwszymi liśćmi. Na rysunku przedstawiono doświadczenie, do którego wykorzystano epikotyle siewek grochu. Z siewek wycięto fragmenty epikotyli długości 5 mm i umieszczono je po pięć w czterech szalkach z roztworami auksyny – kwasu indolilo-3-octowego (IAA) o różnych stężeniach – oraz w jednej szalce: z wodą bez dodatku auksyny. Po 12 godzinach zmierzono długość wszystkich fragmentów epikotyli. Eksperyment przeprowadzono w trzech powtórzeniach, uzyskano bardzo podobne wyniki.

Zadanie 6.1.
Czy stężenie auksyny IAA ma wpływ na przyrost długości epikotyli?

Zadanie 6.2.
1. P
2.P
3. F

Zadanie 6.2.
Fragmenty epikotyli wydłużyły się, pomimo tego że zostały rozdzielone od reszty rośliny, ponieważ znajdowały się w nich auksyny.

Zadanie 9.3. b i 3

Zobacz: Matura 2016 biologia. Poziom podstawowy i rozszerzony. ARKUSZE, ZADANIA, ODPOWIEDZI. Relacja na żywo

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: