Kierowco, KONIEC z jazdą na zderzaku. Takie zachowanie będzie TĘPIONE!

Koniec z jazdą na zderzaku
Autor: Jan Guss-Gasiński Koniec z jazdą na zderzaku

To już koniec z jazdą na zderzaku! Zgodnie z nowym projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, które we wtorek 24 listopada zostało przyjęte przez Radę Ministrów, takie zachowanie w wykonaniu nadpobudliwych kierowców będzie tępione. Nowe zmiany w przepisach będą prawdziwą rewolucją! Co jeszcze planuje rząd?

We wtorek 24 listopada br. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który obejmuje m.in. ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Sprawdź: Stracisz prawo jazdy, gdy zrobisz TO. Nowe przepisy mają hamować agresywnych kierowców

Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć - jest to priorytet polskiego rządu.

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Koniec z jazdą na zderzaku

Jak wynika z policyjnych statystyk, niezachowanie odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach jest jedną z głównych przyczyn wypadków, obok niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowego wyprzedzania, zmęczenia i nieprawidłowej zmiany pasa ruchu. Jazda na zderzaku to niezwykle ryzykowana praktyka, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe.

Zobacz: Przyjazd do kraju na święta. Czy będzie obowiązek kwarantanny? Ograniczenia w przemieszczaniu się

W sytuacji awaryjnej, która wymaga natychmiastowego działania, kierowca nie ma żadnych szans na szybką reakcję. W przypadku niezachowania odpowiedniej odległości ograniczone jest również pole widzenia, uniemożliwiając zidentyfikowanie przeszkody znajdującej się przed poprzedzającym pojazdem. Nagłe wyhamowanie pojazdu jadącego z przodu zmusza jadących z tyłu do gwałtownego hamowania, przez co nierzadko dochodzi do karambolu.

Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Ograniczenie 50 km/h całą dobę

Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z analiz badawczych wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.

Przeczytaj także: Pierwszeństwo pieszych na przejściu! TO REWOLUCJA! Projekt nowelizacji przyjęty

Nawet 95 proc. pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h, a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h. Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Przez pasy bez telefonu

W projekcie ustawy zaproponowano również regulacje pieszemu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych). Rozwiązanie to będzie miało wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zostanie ono osiągnięte poprzez uzupełnienie art. 14 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, określającego zakazy dla pieszych w ruchu drogowym.

Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Nowe przepisy. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Bezpieczny pieszy

Na tę chwilę przepisy ruchu drogowego zobowiązują kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Nowe rozwiązanie będzie zobowiązywać kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Nie przegap: Pojedziesz bez prawa jazdy już niebawem. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów. Na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych także będzie spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Tego jeszcze nie wiadomo. Aby nowe zasady miały moc prawną muszą zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Aby do tego doszło projekt po akceptacji w Sejmie musi jeszcze przejść przez Senat i na koniec trafić do podpisu prezydenta.

Najnowsze