Taryfikator mandatów 2022

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Taryfikator mandatów 2022

Nowy taryfikator mandatów 2022. Koniec taryfy ulgowej. Wysokie kary!

2022-01-02 12:21

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Za wykroczenia drogowe Polacy będą płacić niemalże tyle, co reszta Europejczyków. Najwięcej przyjdzie zapłacić tym, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości oraz osobom, które nie będą chciały przyznać się do winy. Za najczęściej popełniane przewinienia kierowcy zapłacą kilkaset złotych więcej, niż dotychczas.

W sobotę 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Kary dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, zostały mocno zaostrzone (nawet 5000 zł). Na dodatek funkcjonariusz będzie mógł dopisać do konta kierowcy jednorazowo aż 15 punktów karnych. Więcej zapłacimy też za korzystanie z telefonu (500 zł), naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy (2000 zł), za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (1500 zł) czy wyprzedzanie pojazdów na przejściu dla pieszych (1500 zł). Najwyższe stawki, opiewające na nawet kilka tysięcy złotych, będą dotyczyć recydywistów. Ile zapłacimy za powszechne wykroczenia?

Przekroczenie prędkości

Od nowego roku mocno oberwie się tym, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości:

Przekroczenie prędkości Mandat Przy recydywie
Do 10 km/h 50 zł -
od 11 do 15 km/h 100 zł -
od 16 do 20 km/h 200 zł -
od 21 do 25 km/h 300 zł -
od 26 do 30 km/h 400 zł -
od 31 do 40 km/h 800 zł 1600 zł
od 41 do 50 km/h 1000 zł 2000 zł
od 51 do 60 km/h 1500 zł 3000 zł
od 61 do 70 km/h 2000 zł 4000 zł
o 71 km/h i więcej 2500 zł 5000 zł

Mandaty za 4000 zł

Nawet 4000 zł zapłacą kierowcy za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu został powierzony pojazd w określonym czasie oraz za naruszenie następujących zakazów (przy recydywie):

• objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

• wjazd za sygnalizator na przejeździe kolejowym przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

• wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Mandaty za 3000 zł

Tyle (w przypadku recydywy) zapłacimy za m.in. nieustąpienie pierwszeństwa, jazdę po chodniku czy niezachowanie należytej staranności:

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

• nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

• niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

• wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

• naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

• niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym

Mandaty za 2500 zł

• naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (minimalny mandat 500 zł)

• kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Mandaty za 2000 zł

• wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

• naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu (przy recydywie)

• naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich

• naruszenie na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

• naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

• jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.

Mandaty za 1500 zł

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

• nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

• niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

• wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

• naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

• niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym

• niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym.

Mandaty za 1000 zł

• naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu

• kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

• 1200 zł zapłacimy z kolei za zatrzymywanie się/parkowanie na miejscu dla inwalidów (kopercie).

Mandaty do 1000 zł

• Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m (300-500 zł)

• Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić (200-400 zł)

• Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu (300-500 zł)

• Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem (do 300 zł)

• Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (300 zł za każdą osobę i nie więcej niż 3000 zł)

• Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym (500 zł)

• Korzystanie z telefonu podczas jazdy (500 zł) 

Nasi Partnerzy polecają