Obwodnica Stalowej Woli i Niska rośnie jak na drożdżach. Kiedy zakończenie budowy?

2020-09-24 8:56 Rafał Mądry

Postępują prace na budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej numer 77. Zaawansowanie wszystkich robót to 76 procent, w tym robót drogowych 65 procent i mostowych 83 procent. Umowny termin zakończenia budowy jest określony na kwiecień 2021 r.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska rośnie w oczach. Budowa ta obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. Jak informuje w swoim komunikacie GDDKiA, aktualnie prowadzone są roboty ziemne, wykonywane są zbiorniki, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, fundamenty ekranów akustycznych, konstrukcje oporowe, drogi poprzeczne i dojazdowe. Trwa ustawianie barier ochronnych i balustrad, układanie ścieków krawędziowych i skarpowych a także humusowanie wraz z obsianiem.

Przeczytaj również: 660 km nowych dróg krajowych. Gdzie będą prowadzone prace? POZNAJ PLAN przetargowy na 2021 rok

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z drogą krajową numer 19. Prace budowlane prowadzi konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A., z którym umowę podpisano 30 sierpnia 2017 r. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zapadła 19 kwietnia 2019 r., a prace ruszyły 13 maja 2019 r. Umowny termin zakończenia robót jest określony na kwiecień 2021 r.

Najnowsze