Budowa drogi ekspresowej S7

i

Autor: GDDKiA Budowa drogi ekspresowej S7

Zakopianka. Nowe kluczowe informacje. Kiedy pojedziemy odcinkiem S7 Lubień – Naprawa? [ZDJĘCIA]

2020-11-17 10:24

Kiedy droga ekspresowa S7 będzie gotowa? Wszystko wskazuję na to, że koniec prac zbliża się wielkimi krokami! Spośród siedmiu ofert złożonych w przetargu na kontynuację budowy odcinka Lubień - Naprawa, wybrano ofertę STARBAG Infrastruktura Południe. Firma zadeklarowała, że wykona niezbędne prace w ciągu ośmiu miesięcy. Jeżeli do 26 listopada nie wpłyną odwołania od pozostałych firm, które złożyły oferty w przetargu, zostanie podpisana umowa.

Kiedy pojedziemy drogą ekspresową S7? Niestety, jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać, ponieważ zakres inwestycji obejmuje wiele prac - prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Sprawdź: Budowa dróg w Polsce - praca wre. Te drogi właśnie powstają [DUŻO ZDJĘĆ]

Ponadto zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym. Co więcej, trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Budowa drogi ekspresowej S7

i

Autor: GDDKiA Budowa drogi ekspresowej S7

Pojawiły się problemy

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została ukończona, ponieważ 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Jaki był powód? Mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego, który trwał do 15 marca 2020 r.

Zobacz: Będą nowe stacje ładowania przy autostradach i ekspresówkach. GDDKiA rozpisało przetarg

Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, GDDKiA wezwało wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. jednak wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań.

Budowa drogi ekspresowej S7

i

Autor: GDDKiA Budowa drogi ekspresowej S7

Nowy przetarg

W efekcie 17 lipca br. GDDKiA odstąpiło od umowy i rozpoczęło przygotowania do ogłoszenia przetargu na kontynuację budowy. Następnie 1 września 2020 r. podpisano umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł.

Przeczytaj także: Ruszyły prace nad nowym odcinkiem drogi ekspresowej S8. GDDKiA czeka tylko na rozpatrzenie wniosku

Jeszcze co najmniej rok

Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nie przegap: Dzieje się na drogach. GDDKiA pokazuje postępy pracy przy budowach i remontach [ZDJĘCIA]

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Stwierdzono, że zachowana jest ciągłość i nośność pali. Przystąpiono do prac przy zbrojeniach i betonowaniu kolejnych segmentów estakady. Rozpoczęła się też budowa brakującej podpory obiektu. Na ten moment wszystkie prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany