Technikum i liceum: Wyniki rekrutacji 2020

2020-08-12 11:36 Magdalena Jaśkiewicz-Stawowczyk
 Wyniki rekrutacji 2020
Autor: Pixabay/ F1Digitals Wyniki rekrutacji 2020

Rekrutacja do szkół średnich. 11 sierpnia poznaliśmy wyniki matur 2020. Teraz z niecierpliwością na ogłoszenie wyników rekrutacji czekają ci, którzy dopiero rozpoczną naukę w liceum i technikum. Kiedy poznamy wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2020? Jak sprawdzić je online? W naszym artykule znajdziecie wszystkie najważniejsze terminy i informacje dotyczące ogłoszenia list kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram rekrutacji do liceum i technikum 2020 różni się od tego z lat ubiegłych. Powodem jest oczywiście trwająca w Polsce pandemia koronawirusa. Najpierw przesunięto egzamin ósmoklasisty na inny termin, co w efekcie przełożyło się na zmianę harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja do liceum, technikum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 ruszyła 15 czerwca. Powoli zbliżamy się do końca tego procesu.

CZYTAJ: Matura 2020: CKE podała wyniki egzaminu! Jak poszło maturzystom

Rekrutacja do liceów i techników 2020

Kiedy zostaną ogłoszone listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół średnich? W jaki sposób sprawdzić wyniki rekrutacji online? Sprawdzamy, kiedy i gdzie będą dostępne wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2020? Przeczytaj szczegóły!

Spis treści

  1. Rekrutacja do liceów i techników 2020
  2. Wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2020 [TERMIN, DATA]
  3. Rekrutacja do liceum i technikum 2020 – listy kandydatów
  4. WYNIKI do liceum i technikum 2020 - gdzie sprawdzić online?

Wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2020 [TERMIN, DATA]

Po wynikach egzaminu ósmoklasisty i wynikach matur, temat wyników rekrutacji do liceów i techników 2020 jest kolejną bardzo poszukiwaną informacją przez uczniów. Wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2020 zostaną ogłoszone dokładnie w środę, 12 sierpnia. Prawdopodobnie o godzinie 12:00 podane zostaną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy będą zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 13 sierpnia, czyli dzień po ogłoszeniu wyników rekrutacji do liceów i techników 2020, ruszy proces składania świadectw. Każdy uczeń zakwalifikowany do wybranej przez siebie szkoły jest zobowiązany do 18 sierpnia potwierdzić wolę przyjęcia do niej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci do techników lub innych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poza świadectwem i wynikiem egzaminu, są jeszcze zobowiązani przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Matura 2020. Kiedy poprawka? Terminy egzaminów poprawkowych

Jeśli nie ma możliwości przedłożenia, któregoś z dokumentów – orzeczenia bądź zaświadczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy również wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września. Warto dodać, że nieprzedłożenie lub niedotrzymanie terminu do 25 września będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Rekrutacja do liceum i technikum 2020 – listy kandydatów

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum i technikum 2020 ogłoszone zostaną za tydzień, 19 sierpnia. Wówczas komisje rekrutacyjne podadzą listy, tego samego dnia dyrektorzy liceów i techników podadzą liczbę wolnych miejsc w swoich placówkach.

WYNIKI do liceum i technikum 2020 - gdzie sprawdzić online?

Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji do liceów i techników 2020 online? W podaniu składanym przez uczniów do szkoły pierwszego wyboru, należało zaznaczyć, czy wyraża się chęć dostępu do swoich danych przez internet. Jeśli dokonało się twierdząco takiego wyboru, kandydaci od razu otrzymali specjalny numer PIN do systemu wyznaczonego w danym województwie. Dzięki temu wyniki rekrutacji do liceum i technikum 2020 online będzie można sprawdzić z dowolnego komputera wchodząc na stronę serwisu, na przykład w systemie nabór VULCAN (dane będą dostępne po wpisaniu numeru PESEL ucznia oraz indywidualnego numeru PIN), na stronach internetowych szkół czy w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO!

Projekt Caritas "Czas na młodzież" w Siedlcach

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.