Ważne terminy dla ósmoklasistów! Od 9 lipca trzeba udać się do szkoły. Co dalej z rekrutacją? Czasu jest niewiele

2021-07-09 10:27
Egzamin ósmoklasisty 2021
Autor: East News Egzamin ósmoklasisty 2022. MEiN ogłosiło ważne zmiany dla uczniów!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 są już znane, a rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest w toku. 9 lipca 2021 to kolejna ważna data w harmonogramie rekrutacji. Uczniom pozostało niewiele czasu na dopełnienie wszystkich formalności. Muszą udać się do szkoły, by odebrać zaświadczenie o wynikach, które jest niezbędne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O czym muszą pamiętać ósmoklasiści w lipcu 2021? Przypominamy najważniejsze terminy z harmonogramu Ministra Edukacji i Nauki!

Tegoroczni ósmoklasiści egzamin na zakończenie szkoły podstawowej mają już za sobą. Poznali już także swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021 z CKE, więc wiedzą, jak im poszło. Niektórzy skakali z radość, inni - wprost przeciwnie. Wielu z nich nadal martwi się, czy dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Rekrutacja trwa, a ósmoklasiści muszą pamiętać o dochowaniu wszystkich terminów z harmonogramu Ministra Edukacji i Nauki. 9 lipca 2021 to kolejna ważna data dla wszystkich uczniów, która ma związek z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. O czym muszą pamiętać uczniowie, którzy znają już swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021? Niektórzy nie wiedzą, że muszą jeszcze udać się do szkoły po niezbędne dokumenty! Przypominamy wszystkie najważniejsze daty i terminy z harmonogramu Ministra Edukacji i Nauki.

Przeczytaj także: Egzamin ósmoklasisty 2021: Wyniki. Pogrom na matematyce! CKE zdradza, jak poszedł egzamin ósmoklasisty

9 lipca 2021: zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 to kolejna ważna data w kalendarzu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Choć uczniowie poznali swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021 już 2 lipca i mogli je sprawdzić online, muszą jeszcze udać się do swoich szkół, by odebrać zaświadczenie o wynikach. Ten dokument jest wydawany w szkołach właśnie od 9 lipca 2021 i jest niezbędny w procesie rekrutacji do liceum (i innych szkół ponadpodstawowych).

14 lipca 2021: ostateczny termin złożenia dokumentów w rekrutacji do liceum

14 lipca 2021 upływa terminu złożenia kompletu dokumentów w procesie rekrutacji do liceum (szkół ponadpodstawowych). Wśród dokumentów znajduje się m.in. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, świadectwo ukończenia szkoły, a także zaświadczenie o wynikach egzaminu. Ósmoklasiści muszą pamiętać, aby zaświadczenia o wynikach egzaminu do 14 lipca dostarczyć do wybranych przez siebie szkół. To także ostatni moment na ewentualną zmianę tzw. szkoły pierwszego wyboru. W takim przypadku należy złożyć nowy lub zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których się kandyduje. Po 14 lipca 2021 nie będzie już to możliwe.

22 lipca 2021: ogłoszenie list zakwalifikowanych

Po spełnieniu wszystkich warunków i złożeniu niezbędnych dokumentów, ósmoklasiści muszą uzbroić się w cierpliwość. 22 lipca 2021 ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Niestety, to jeszcze nie koniec stresu dla uczniów. Ci, którym dobrze poszedł egzamin ósmoklasisty 2021 mogą być już prawie pewni, że dostaną się do wymarzonej szkoły. Pozostali w stresie będą oczekiwali na ogłoszenie list przyjętych do danych szkół.

2 sierpnia 2021: ogłoszenie list przyjętych

Wszystko tak naprawdę stanie się jasne dopiero 2 sierpnia 2021. Wtedy szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Będzie się to wiązało z kolejnymi obowiązkami dla uczniów i terminami, o których muszą pamiętać!

Od 23 lipca 2021: potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Jak wynika z ustalonego przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do szkół, w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Kolejne, ważne wytyczne, o których muszą pamiętać uczniowie, to:

  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - należy złożyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
  • zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE