Dodatkowe PSZOKi i nowe pojemniki podziemne i półpodziemne powstaną w Gorzowie

2019-11-19 17:14 Magdalena Pawłowska
Chruścik
Autor: www.google.maps.pl Do tej pory PSZOK działał tylko w Chruściku

Dzięki temu będzie po pierwsze estetyczniej,a po drugie będzie można bliżej wyrzucać śmieci. Wniosek o dofinansowanie prac został już złożony. Szanse na jego przyjęcie są spore.

Związek Celowy Gmin MG6 złożył wniosek o dofinansowanie prac. Dzięki temu utworzone zostaną Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli miejsca, do których mieszkańcy zawożą te odpady, których nie można oddać w normalnej zbiórce.

Do tej pory istniał tylko jeden taki punkt, w Chruściku - mówi Katarzyna Szczepańska, prezes zarządu Związku Celowego Gmin MG6.

Do PSZOKów należy zawozić m.in. zużyty sprzęt elektroniczny, odpady budowlane, baterie czy akumulatory. Szczegóły na stronie mg6. To jednak nie koniec. Żeby zadbać o estetykę miasta pojawią się także nowe pojemniki na śmieci: podziemne i półpodziemne.

Gdzie staną takie pojemniki? Mówi katarzyna Szczepańska:

Całkowita wartość projektu to ponad 7 mln 400 tys. zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ponad 4 mln 400 tys. zł. Wniosek o dotację został już złożony. Reszta środków będzie pochodzić ze środków własnych Związku Celowego Gmin MG6.​