Prawie milion złotych dla Kalisza na walkę z koronawirusem. Gdzie trafią pieniądze?

2020-11-20 13:35 AGO
Ewakuacja pensjonariuszy z kaliskiego Salusa! W akcję zaanagażowano 80 żołnierzy! [ZDJĘCIA]
Autor: Wojska Obrony Terytorialnej Prawie milion złotych dla Kalisza na walkę z koronawirusem. Gdzie trafią pieniądze?

Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć. Z dnia na dzień przybywa osób zakażonych, a to powoduje, że polska służba zdrowia jest na skraju wyczerpania. W związku z tym, że zaczyna w szpitalach w regionie zaczyna brakować praktycznie wszystkiego, powstał projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” . Jest to wsparcie finansowe dla różnego rodzaju instytucji na walkę z koronawirusem. Wiem, gdzie w Kaliszu trafią pieniądze!

Miasto Kalisz pozyskało dotację w wysokości 992.444,40 zł na realizację projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID- 19 w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

ZOBACZ: Koronawirus pokonał znanego lekarza! Andrzej Wiśniewski miał 70 lat

Miasto Kalisz otrzymało grant na wsparcie:

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w kwocie 143 500,90 zł

2. Domu Dziecka w Kaliszu w kwocie 121 541,00zł

3. Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w kwocie 64 957,50zł

4. Środowiskowego Domu Samopomocy „ Tulipan” w kwocie 94 770,00zł

5. Koła Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w kwocie 31 104,00 zł

6. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w kwocie 159 660,00zł

7. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu w kwocie 168 930,00zł

8. Polskiego Czerwonego Krzyża Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu na rzecz Oddziału Rejonowego w Kaliszu w kwocie 146 880,00 zł

9. Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „ Karan” w kwocie 16 506,00zł

10. Fundacji „ Z Godnością” w kwocie 44 595,00 zł

W ramach realizacji grantu zostaną zakupione m. in. płyny dezynfekcyjne, środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zostaną dofinansowane wynagrodzenia personelu jednostek.

Tak wygląda miłość Kwaśniewskich